Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab – “Det här duger inte!” konstaterar Blodcancerförbundet
Hem NYHETERCANCERVÅRD Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab – ”Det här duger inte!” konstaterar Blodcancerförbundet ordförande Lise-lott Eriksson

Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab – ”Det här duger inte!” konstaterar Blodcancerförbundet ordförande Lise-lott Eriksson

Publicerat av: Redaktionen

Nätverket mot cancers nya kartläggning om rehabilitering visar att hälften av de svarade i den stora undersökningen, inte erbjudits någon rehabilitering.

Och drygt hälften svarar att de inte har genomgått någon rehabilitering.

”Det här duger inte” konstaterar Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson. Situationen bryter mot lagtexten i Hälso- och sjukvårdslagen.

Det här duger inte!

-Men tanke på vad våra medlemmar berättar i våra medlemsundersökningar och i personliga kontakter, så är den här rapporten tyvärr ingen nyhet för oss, säger Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundets ordförande och fortsätter:
-Det här duger inte! För med de senaste årens allt bättre behandlingar mot olika blodcancersjukdomar, så är det nu betydligt fler patienter som överlever, när de väl får tillgång till de bästa läkemedlen.
-Och för att deras livskvalitet ska bli så bra som möjligt, krävs en individuell rehabilitering med hög kvalitet. Vi jobbar för att på olika sätt påverka beslutsfattare inom vården, så att detta ska kunna bli verklighet på så många platser i landet som möjligt, säger Lise-lott Eriksson.

Klart bekymmersam situation

Blodcancerförbundet är en av Nätverket mot cancers medlemsorganisationer. Vår gemensamma rapport om rehabiliteringsläget visar dels att 1144 cancerpatienter svarade på enkäten, dels att situationen är bekymmersam, eftersom sjukvården inte lyckas uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens intentioner. Rapporten redovisades under en virtuell kunskapsdag den 4 april 2023, som samlade drygt 110 deltagare.

Vården följer inte sjukvårdslagen om rehabrätt

Resultatet är oroväckande och beklaglig, eftersom det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering fastställer att cancerrehabilitering är en lagstadgad rättighet:
”Alla patienter med cancer ska erbjudas cancerrehabilitering under hela vårdprocessen” enligt 8 kapitlet 7§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Det är också tydligt i Hälso- och sjukvårdslagen att patienten inte själv har ansvaret för sin egen cancerrehabilitering. Utan det är ansvarig sjukvårdspersonal som i samråd med patienten, ska se till att en rehabiliteringsplan utarbetas och följs.

Patienter och vårdchefer har olika bilder

Nätverket mot cancers företrädare hävdar att slutsatserna i denna undersökning, ligger väl i linje med andra studiers resultat. Patienter upplever tydliga brister i cancerrehabiliteringen.

Hälften (50%) svarar att de inte har erbjudits någon rehabilitering. Drygt hälften (60%) har inte genomgått någon rehabilitering. Nästan hälften (44%) svarar att rehabiliteringen de genomgått, inte lever upp till det nationella vårdprogrammets intentioner.

Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab – “Det här duger inte!” konstaterar BlodcancerförbundetNära hälften upplever alltså att samhället inte har lyckats leva upp till fastställda rekommendationer och riktlinjer i nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. De patienter som uppgett att de genomgått cancerrehabilitering och de rehabiliteringsenheter som tillfrågats, har en mer negativ bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar, än de som är ansvariga i regionernas ledningsstruktur.

Därför gjordes denna undersökning

Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som anhöriga. Vi behövde mer kunskap. NMC sökte och beviljades stöd av Sjöbergstiftelsen för att genomföra en kartläggning. Vi har, ur patientperspektiv, granskat hur cancerrehabiliteringen i Sverige fungerar idag och hur behovet ser ut. Arbetet har bestått i att sammanställa och analysera såväl befintliga rapporter som att genomföra nya undersökningar, i form av intervjuer och enkäter, där patienter och representanter för regionerna ingått.

Här är nätverkets åtgärdslista för en bättre cancerrehabilitering:
  • Implementera det nationella vårdprogrammet – se till att det används och anpassas till regionala förhållanden.
  • Tydliga aktiva överlämningar mellan olika vårdnivåer måste säkerställas.
  • Utveckla digitala verktyg och lösningar, inte minst för ökad tillgänglighet.
  • Stärkt uppföljning och utvärdering av cancerrehabilitering, Här kan regionerna lära av varandra!
  • Utveckla nationella kvalitetsregister för cancerrehabilitering.
  • Stärka utvärdering och forskning inom cancerrehabilitering för mer kunskap om vilka metoder som fungerar.
  • Använd hälsoekonomiska analyser av cancerrehabilitering för att få en bild av det samhällsekonomiska värdet – ur ett helhetsperspektiv för patienter och anhöriga.
  • Öka samverkan mellan hälso- och sjukvårdens delar och med civilsamhället – det kan stärka det preventiva arbetet.
  • Samarbeta närmare med patient- och anhörigföreträdare för att stärka utvecklingen av cancerrehabilitering i alla ovan nämnda delar!
  • Vår analys visar att det är svårt att få en korrekt bild av i vilken utsträckning behoven tillgodoses och framför allt om den cancerrehabilitering som sker håller hög kvalitet, fungerar och är framgångsrik. Nätverket mot Cancer vill därför fortsätta arbetet med såväl tillgången till som utvecklingen och uppföljningen av cancerrehabilitering. Här har erfarna cancerpatienter och anhöriga en viktig roll i det fortsatta arbetet för att säkerställa att rätt åtgärder görs.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>