Mirola är nu en del av Swedish Medtech

Mirola kan nu stolt presentera att man blivit medlem i branschorganisationen Swedish Medtech.

Mirola är nu en del av Swedish Medtech 1Swedish Medtech samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

“Genom att bli en del av Swedish Medtech hoppas vi kunna bidra med insikter om innovation kring syrgasutrustning, samtidigt tror vi att vi kan lära oss mycket av andra medlemmar. Tillsammans kan vi verka för att stärka branschen i Sverige som i sin tur kan leda till fantastiska exportmöjligheter” säger Anders Gustafsson, VD på Mirola.