Möte i London för att förbereda första patientbehandling i klinisk studie

Förberedelserna inför den första patientbehandlingen i London i SpectraCures kliniska fas 1-studie för behandling av prostatacancer har nu nått slutfasen.

I studien, som är pågående vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, har som tidigare meddelats hittills sex patienter behandlats med SpectraCures metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT).

Planeringen i samarbetet med London har nått stadiet att patientbehandlingarna snart kan påbörjas vid University College London Hospital (UCL). All utrustning har transporterats från SpectraCure till sjukhuset i London och är nu på plats. Tisdag den 5 juni kommer en genomgång av hela behandlingsproceduren att hållas med läkarteamet under ledning av ansvarig läkare, dr Caroline Moore, och personal från SpectraCure. Detta blir den sista aktiviteten som kommer att hållas innan patientbehandlingarna kan påbörjas.

Bakgrund

SpectraCures kliniska fas 1-studie är riktad mot patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Denna patientkategori saknar idag botande behandlingsalternativ i rutinvården. Syftet med studien och kommande studier är att etablera SpectraCures PDT-metod som ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter.