Nöjda patienter hos primärvård och rehabiliteringsverksamheterna i Västerbotten
Hem HÄLSA Nöjda patienter hos primärvård och rehabiliteringsverksamheterna i Västerbotten

Nöjda patienter hos primärvård och rehabiliteringsverksamheterna i Västerbotten

Publicerat av: Redaktionen

Lövångers hälsocentral är återigen i topp när patienterna får tycka till i den Nationella patientenkäten som genomfördes i höstas.

I år efterfrågades även vad patienter som fått rehabilitering tycker om sina vårdbesök.

Rehabilitering i Västerbotten får överlag goda resultat och särskilt bra inom kategorin Respekt och bemötande.

– En nyckel för Lövångers hälsocentral är att vi är en liten hälsocentral med stabil personal som är otroligt mån om sin befolkning, vi känner våra patienter. Vi kan följa en människa genom hela livet och då tror jag att helhetsintrycket blir mycket bättre, säger Niklas Svenlin, avdelningschef Lövångers hälsocentral.

För Niklas Svenlin och hans medarbetare betyder det mycket att patienterna är nöjda.

– De flesta av oss inom vården är här för att vi vill ta hand om människor i första hand, och att få den här återkopplingen visar att vi gör just det och att vi gör det med kvalité, säger Niklas Svenlin.

Utvecklingssatsning ska stärka primärvården

Svaren från enkäten visar att det även finns förbättringsmöjligheter. I Skellefteå ligger nämligen de hälsocentraler som fått sämst resultat.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att stärka primärvården i Skellefteåområdet. Satsningen heter ”Livskraft tillsammans” och påbörjades för att vända den negativa trenden i inom primärvården i den norra länsdelen kopplat till kompetensförsörjning och tillgänglighet.

– Det känns bra att vi har startat upp ett strukturerat arbetssätt kring gemensam utveckling där vi lär och inspireras av varandra, säger Camilla Andersson, områdeschef för närsjukvården i Skellefteå.

“Man kan aldrig slå sig till ro”
Nöjda patienter hos primärvård och rehabiliteringsverksamheterna i Västerbotten

Christine Lundberg, avdelningschef hand- och plastikkirurgens rehabiliteringsenhet

I Lövånger arbetar de även lokalt för att utveckla den digitala tillgängligheten på hälsocentralen.

– Man kan aldrig slå sig till ro och tänka att man är färdig, vi jobbar alltid med utveckling. Bland annat kommer vi ringa till patienter för att få veta vad de tycker att vi gör bra och vad vi kan utveckla vidare, berättar Niklas Svenlin.

Tätt efter Lövånger hamnar Nordmalings hälsocentral och Hörnefors hälsocentral när det handlar om en helhetsbedömning.

Kontinuitet och koordinering är fortsatta utvecklingsområden

Det område med lägst poäng är Kontinuitet och koordinering, där får primärvården i Västerbotten 72 av 100, vilket är likvärdigt med resultatet för hela landet.

– Det är hälsocentralerna som har ett stort antal hyrläkare som hamnar längst ner när det kommer till kontinuitet, vilket är helt naturligt. Det ska bli bättre när vi undan för undan förbättrar bemanningsläget och utvecklar våra arbetssätt, säger Camilla Andersson.

Rehabiliteringsverksamheter deltog i undersökningen

Hösten 2023 var första gången Region Västerbotten deltog i undersökningen som omfattar rehabiliteringsverksamhet. Personer som besvarat enkäten kan ha gjort både fysiska och digitala besök samt individuella-, grupp- eller teambesök hos fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped eller dietist inom primärvård och öppen specialiserad somatisk vård.

Rehabiliteringsverksamhet i Västerbotten får överlag ett bra resultat med ett helhetsintryck som får 80 procent positiva svar. Ett område som sticker ut är Respekt och bemötande som får 91 av 100 poäng. Områden som kan förbättras enligt de tillfrågade patienterna är Kontinuitet och koordinering.

Hand- och plastikkirurgisk klinik får goda resultat

Bäst resultat i länet fick rehabiliteringsenheten på hand- och plastikkirurgisk klinik på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Vi har för det första en välfungerande klinik. Sen är vi på rehabiliteringsenheten ett gäng som trivs tillsammans och har högt i tak. Vi försöker ha tydliga roller i teamen runt patienterna i strävan mot att patienterna ska känna sig nöjda. Alla enheter på kliniken är på samma våningsplan vilket gör att vi har korta kontaktvägar. Behöver jag som är arbetsterapeut hjälp från exempelvis en läkare så är det enkelt att gå och fråga om hjälp och tvärt om, säger Christine Lundberg, avdelningschef hand- och plastikkirurgens rehabiliteringsenhet.

En viktig framgångsfaktor för kliniken är information och kunskap samt kontinuitet och koordinering.

–Det är viktigt för oss att patienten får träffa samma läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut under hela rehabiliteringsperioden, säger Christine Lundberg.

Hon berättar även att rehabiliteringsenheten tillsammans med medicinskt ansvarig läkare har tagit fram egna kliniska riktlinjer som beskriver deras behandlingsriktlinjer och rehabiliteringsprocesser för olika diagnoser. Syftet med de kliniska riktlinjerna är att alla patienter ska få samma information, behandling och rehabilitering oavsett vem de träffar.

– Resultaten vi fått i den här undersökningen känns jättebra eftersom det bekräftar vårt arbete och de mål som vi strävar mot. Nu ska vi fira med tårta! säger Christine Lundberg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>