Norrlands Universitetssjukhus inleder studie med OnZurf Probe

Senzime meddelar att Norrlands Universitetssjukhus har inlett en ny explorativ pilotstudie med OnZurf probe.

Norrlands Universitetssjukhus inleder studie med OnZurf Probe 1Studien kommer totalt att inkludera 30 patienter som genomgår en leveroperation.

Studien syftar till att ytterligare påvisa fördelarna med organspecifik, kontinuerlig mätning av metabola markörer. Tidig detektion av laktatstegring är en etablerad markör av syrebrist och möjlig komplikation som följd. Genom att kontinuerligt följa förändringar av olika metaboliter i levern med OnZurf Probe ges förutsättningar att få en större vetenskaplig inblick av leverns funktion och metabolism efter operation, med målsättning att kunna detektera och behandla komplikationer tidigare än vad som är kliniskt möjligt idag.

OnZurf Probe är en CE-märkt steril engångsprodukt som möjliggör kontinuerlig övervakning i gastrointestinala organ såsom matstrupe, mage, lever, tjocktarm och rektum. Den unika svensk innovationen placeras på ytan av ett organ utan behov av att penetrera vävnaden och därmed orsaka onödig skada eller stress för organet.

”Den typ av organspecifik mätning som OnZurf Probe möjliggör är unik i sitt slag, och vår förhoppning med studien är att kunna öka förståelsen för leverns ämnesomsättning genom att kunna följa postoperativa förändringarna direkt på organet” säger Oskar Hemmingsson, Överläkare på Norrlands universitetssjukhus (NUS).

NUS är det största sjukhuset i norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige.