Nu tar vi nästa steg mot ett nytt ETEC vaccin

Nu startar vi rekryteringen till vår nästa studie.

Tillsammans med professor Anu Kantele vid Helsingfors universitet, professorerna Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren från Göteborgs universitet och forskare från Johns Hopkins University ska säkerheten och den kliniska effekten av vårt ETEC-vaccin testas i en placebokontrollerad fas IIb studie. Studien ska även utvärdera nya analysmetoder. Studien, som löper under minst ett år, ska göras på finska resenärer som ska resa till Benin i Afrika.

Vi kommer att rekrytera 800 resenärer i åldrarna 18-65 år, som kommer att resa i grupper om trettio åt gången för att spendera två veckor i Grand Popo i det finsk-afrikanska kulturcentrumet Villa Karo. Villa Karos grundare och ordförande, författaren Juha Vakkuri, har som målsättning att kulturcentret i Benin ska fördjupa kunnandet om Afrika i det finländska kulturlivet och stödja kulturutbyte.

I och med att finska läkemedelsverket FIMEA godkänt studieprotokollet kan vi nu starta rekryteringen till studien. I helgen kunde man i Finland största tidning, Helsingin Sanomat, läsa om studien.