Sectras sexmånadersrapport 2021/2022
Hem ANNONS Sectras sexmånadersrapport 2021/2022

Sectras sexmånadersrapport 2021/2022

Publicerat av: Redaktionen

 Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar omsättningstillväxt och ökat rörelseresultat för halvårsperioden.

Strategiska satsningar för ökad försäljning av molnbaserade lösningar har hög prioritet och återkommande intäkter har vuxit.

Imaging IT Solutions har fortsatt att öka omsättningen efter den ovanligt starka inledningen på året med tidigarelagda leveranser i USA, vilka inte förväntas påverka utfallet för räkenskapsåret som helhet. Koncernens andra verksamhetsområden är i högre omfattning påverkade av pandemin, med stora variationer mellan kvartal och begränsningar att genomföra vissa produktleveranser.

Sexmånadersperioden i siffror, maj–oktober 2021

  • Orderingången uppgick till 863,2 MSEK (1 364,4). Det motsvarar en minskning med 36,7 procent mot jämförelseperioden. Orderingången når inte upp till de historiskt höga nivåerna för jämförelseperioden, men vissa kundkontrakt kan vara mycket omfattande vilket leder till stora fluktuationer.
  • Nettoomsättningen ökade med 15,7 procent till 823,9 MSEK (712,1). Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 17,4 procent. Av periodens omsättning avser 525,4 MSEK (470,0) återkommande intäkter, en ökning med 11,8 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 12,6 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 48,5 procent till 173,8 MSEK (117,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,1 procent (16,4). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 52,6 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 176,0 MSEK (113,9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,4 MSEK (121,8).

Kvartal 2 i siffror, augusti–oktober 2021 

  • Sectras sexmånadersrapport 2021/2022Orderingången uppgick till 470,0 MSEK (752,1). Det motsvarar en minskning med 37,5 procent mot jämförelsekvartalet. Av kvartalets orderingång har 16 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 27–37 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
  • Nettoomsättningen ökade med 1,2 procent till 418,2 MSEK (413,2). Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 1,8 procent. Av kvartalets omsättning avser 272,4 MSEK (249,4) återkommande intäkter, en ökning med 9,2 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 9,4 procent.
  • Rörelseresultatet minskade med 6,6 procent till 83,7 MSEK (89,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,0 procent (21,7). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 5,6 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 83,9 MSEK (92,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,6 MSEK (36,3).

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– Under andra kvartalet har vi börjat anpassningen till det nya normala. I Sverige är Sectras kontor återigen vår huvudsakliga arbetsplats, vilket är viktigt för företagskulturen och därmed för vår förmåga att leverera kundvärde. Vi kunde också börja resa och jag är själv nyligen hemkommen från den stora radiologimässan RSNA i Chicago som nu åter sker fysiskt. Där träffade vi vårdgivare från många olika länder och presenterade hur Sectra kan hjälpa kunder att hantera växande arbetsbelastning och ökad komplexitet.

– Pandemin har påskyndat utvecklingen inom försäljning av mjukvara som tjänst (SaaS) och molnbaserade lösningar, vilket bidrar till ökade återkommande intäkter. Vår mjukvara bedöms i större utsträckning levereras som molnbaserade tjänster i framtiden och vi gör därför investeringar i digitalisering och organisationsutveckling för att möta detta. Moderna IT-lösningar består av många komponenter och leverantörer och vi samarbetar med andra för att leverera mer kundvärden och stärka vår konkurrenskraft. Under det senaste kvartalet har vi till exempel fördjupat vårt samarbete med Microsoft som står för infrastruktur medan Sectra står för specialistkunnande och applikationsmjukvara inom medicinsk bildhantering. Tillsammans kan vi leverera skalbara, säkra och mer hållbara molnbaserade lösningar till vårdgivare över hela världen.

– Koncernens rörelseresultat har gått upp närmare 50 procent mot jämförelseperioden, bland annat till följd av det inledande kvartalets starka utfall med tidigarelagda leveranser. Vi har framför allt levererat fler medicinska IT-system, vilket bidrar till den positiva resultatutvecklingen för koncernen och en stabil tillväxt för vårt största verksamhetsområde Imaging IT Solutions. Samtidigt är pandemieffekterna fortfarande påtagliga inom Business Innovation och Secure Communications, vilket återspeglas i deras finansiella utfall och stora variationer mellan kvartalen.

– Inom Sectra Communications kommer vi få lite av en nystart då nuvarande verksamhetsområdeschef Simo Pykälistö har meddelat att han avgår på egen begäran. Cybersäkerhet är ett av IT-världens snabbast växande områden och jag är övertygad om att Sectra kan utvecklas med god ekonomi inom säkerhetsområdet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>