Storsatsning på MDH-forskning inom hälsoteknik
Hem NYHETERFORSKNING Storsatsning på MDH-forskning inom hälsoteknik

Storsatsning på MDH-forskning inom hälsoteknik

Publicerat av: Redaktionen

Mälardalens högskola (MDH) har beviljats finansiering för forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa plus, ESS-H+.

Storsatsning på MDH-forskning inom hälsoteknik 1

Från vänster: Ulf Hall, VD KK-stiftelsen, Paul Pettersson, rektor MDH, Maria Lindén, projektledare ESS-H+, Damir Isovic, akademichef, akademin för innovation, design och teknik.

Forskningen ska utveckla teknik som möjliggör monitorering av hälsotillståndet hos människor oberoende av tid och plats. På detta sätt kan förebyggande åtgärder sättas in tidigare och en säkrare arbetsmiljö kan uppnås. Målet är att forskningsmiljön ska bli internationellt erkänd och framstående inom området.

– Forskningsprofilen ESS-H+ innebär att vi kan fortsätta arbeta med hälsoteknik i nära samverkan med våra partnerföretag. Målet är att tillsammans utveckla ny teknik som ska kunna följa och mäta hälsotillståndet hos människor, överallt och närsomhelst, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik och projektledare för forskningsprofilen ESS-H+.

Forskningsprofilen ESS-H+ innefattar tillförlitlig insamling och datahantering av fysiologisk data, samt tillförlitlig distribuering av dataanalys.

– Det handlar om att utveckla teknik som är tillförlitlig. Tekniken ska kunna mäta hälsotillståndet hos människor på ett säkert sätt, hantera data på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan komma åt informationen, samt kunna fatta beslut och ge feedback på ett bra sätt, säger Maria Lindén.

Vidareutveckling av ESS-H

ESS-H+ är en vidareutveckling av den sexåriga forskningsprofilen ESS-H (inbyggda sensorsystem för hälsa) som har funnits vid MDH sedan år 2013 och som fortgår till och med mars 2019. En forskningsprofil är en långsiktig strategisk satsning som innebär att forskare jobbar i nära samverkan med näringslivet. Det betyder ett ömsesidigt kunskaps- och kompetensutbyte mellan representanter från företagen och forskarna i profilen.

Under de sex år som forskningsprofilen ESS-H har funnits vid MDH, har det byggts upp en viktig forskningsmiljö inom hälsoteknik, som har över tjugo forskare inom området samt flera företagsdoktorander. MDH har även rekryterat fem gästprofessorer inom hälsoteknik, som var och en är framstående internationella forskare.

– Nu vill vi ytterligare stärka vår internationella samverkan och vidareutveckla forskningen inom området. Genom att utveckla teknik som kan mäta hälsotillståndet hos människor blir det lättare att upptäcka förändringar tidigt, något som gör det möjligt att sätta in förebyggande åtgärder i tid. Detta innebär i förlängningen mindre lidande för patienter och mindre kostnader för sjukvården, säger Maria Lindén.

Samverkan med näringsliv och hälsovård

Forskningsprofilen ESS-H+ genomförs i samverkan mellan MDH och elva företag. Men även landsting och kommuner utgör viktiga spelare, eftersom forskningen baseras på verkliga behov. En nära samverkan mellan forskarna och regioner/landsting och kommuner är avgörande vid denna typ av forskning.

ESS-H+ finansieras av KK-stiftelsen med 18 miljoner kronor. De medverkande företagen satsar 15 miljoner kronor och MDH bidrar med 6 miljoner kronor. Totalt utgör detta en satsning på 39 miljoner kronor.

– Hälsoteknik är ett utpekat framtidsområde och den forskningsmiljö som byggts upp inom området hälsoteknik, vid MDH, har gett vetenskaplig kvalitet och gjort nytta för näringslivet. Därför satsar KK-stiftelsen på en vidareutveckling av forskningsprofilen, säger Ulf Hall, tillförordnad VD, KK-stiftelsen.

Exempel på forskning inom ESS-H+

System för prevention och monitorering av kroniskt sjuka: Utveckling av monitoreringssystem som kombinerar flera sensorer och kan följa hälsotillståndet över tiden (trendmonitorering). Exempel på viktig information utgörs av EKG, vikt, rörelseparametrar, och andning. Vissa parametrar följs i realtid, medan andra mäts mer sällan. Om avvikelser sker kan detta identifieras och åtgärder kan sättas in.

Mikrovågssystem för att avbilda mänsklig vävnad: Utveckling av ett system som ska kunna detektera brösttumörer och användas för att hitta en stroke. Forskningsarbetet fokuseras på att specialdesigna antenner och att utveckla beräkningsalgoritmer kring mikrovågornas väg genom vävnaden.

Fordons- och förarmonitoreringssystem: Ett av våra partnerföretag har lanserat ett beröringsfritt alkolås, som utvecklas tillsammans med MDH. Monitorering av förares uppmärksamhet och trötthet med hjälp av sensorer omfattas också.

Rörelseanalys och fallprevention: Fallsensorer används i stor utsträckning idag i vården, men om vi kan dra det ett steg till och kunna förutspå förhöjd risk för fall, finns det mycket att vinna, dels minskat mänskligt lidande, dels ekonomisk vinning. Bärbara rörelsesensorer kan användas både för falldetektering och för att mäta fysisk aktivitet, samt känna igen olika rörelsemönster.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>