UNCOPE är ett diagnosverktyg som används för att utvärdera risken för olika typer av beroende, framtaget av Dr Norman G. Hoffmann 1999. Bokstäverna i UNCOPE står för olika delar av ett beroende som täcks in med varsin fråga – och nu har alltså ViktVäktarna ställt dessa sex frågor till svenska folket för att utvärdera våra attityder och vårt beteende när det kommer till socker. Resultatet visar bland annat att nära var tredje svensk – och då främst kvinnor – använt sötsaker för att lindra känslomässigt obehag som nedstämdhet, ilska eller tristess det senaste året. 46 procent av svenskarna har känt att de vill eller behöver ändra ditt sätt att äta eller handskas med sötsaker.

– I dagens debatt kring sockerskatt vill ViktVäktarna säga att vi välkomnar ett sådant initiativ; övervikt och fetma blir ett allt större folkhälsoproblem och det är nödvändigt för samhället att ta ansvar. Att kunna unna sig sötsaker är och ska vara en självklarhet för de allra flesta men konsumenter idag – inte minst de som är extra känsliga – måste också få tydligare vägledning när det kommer till det dolda sockret så att de har en sportslig chans att göra medvetna val, säger Ulrika Ennen, marknadsdirektör på ViktVäktarna.

I samma undersökning ombads respondenterna att svara på hur lätt det är att tolka livsmedlens innhehållsförteckning när det kommer till just socker. Drygt var fjärde svensk instämmer inte alls i påståendet att märkningen idag är lättläst och tydlig när det kommer till sockerinnehållet. Endast 14 procent instämmer helt. Knappt var fjärde svensk instämmer helt i att de har god förståelse för alla olika benämningar för socker som kan finnas i en innehållsförteckning – men lika många instämmer inte alls.

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 25–29 maj 2016. Totalt intervjuades 1056 personer i ålder 15-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.