Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård

Nu går det att nå DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) på fler sätt.

DHPC är ny, viktig säkerhetsinformation om läkemedel som Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen behöver nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med.

Under 2017 har Läkemedelsverket arbetat tillsammans med Inera och Fass för att tillgängliggöra informationen i DHPC via informationskanaler som används av hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad är DHPC?

DHPC innehåller ny information riktad till hälso- och sjukvårdspersonal om hur de bör anpassa exempelvis ordination och uppföljning för ett visst läkemedel för att minimera riskerna med användningen. DHPC innehåller uppgifter som är av väsentlig betydelse för att behandlingen ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt.

Förbättrad tillgång

Under 2016 påbörjade Läkemedelverket ett arbete med att förbättra den digitala tillgången till DHPC. I och med detta tog vi fram en koppling mellan läkemedelsprodukter och aktuella DHPC, så att säkerhetsinformationen gjordes sökbar via Läkemedelsverkets söktjänst Läkemedelsfakta. Ett samarbete inleddes också med Inera och Fass, för att möjliggöra att informationen kan nås via Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil), som förser journalsystem med läkemedelsinformation och via Fass.se.

Hur får jag tillgång till DHPC?

  • Läkemedelsföretagen skickar ut DHPC som direktadresserade brev till den målgrupp som i första hand är berörd.
  • Du kan hitta DHPC genom att söka på en viss substans eller läkemedelsprodukt via Läkemedelsverkets sökfunktion Läkemedelsfakta. Här finns DHPC som är publicerade från och med januari 2017.
  • Tidigare publicerade DHPC hittar du årsvis sorterade här på vår webbsida.
  • Du kan skapa en digital prenumeration som en RSS-feed.
  • DHPC nås även via Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil) och Fass.se, där länkar från Läkemedelsverket finns tillgängliga per läkemedelsprodukt som har en aktuell DHPC.