​Ny internetbehandling mot hälsoångest
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA ​Ny internetbehandling mot hälsoångest

​Ny internetbehandling mot hälsoångest

Publicerat av: Redaktionen

Hälsoångest innebär en stark och ihållande oro för att man har eller kommer att utveckla en allvarlig sjukdom.

​Ny internetbehandling mot hälsoångest 2Denna oro skapar stora problem för individen i det vardagliga livet. Nu kan patienter med hälsoångest få hjälp via internetförmedlad KBT. Behandlingen genomförs av Internetpsykiatri Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde som tar emot patienter från hela Sverige.

— När man har hälsoångest oroar man sig till exempel för att ha eller komma att drabbas av cancer, hjärtfel, neurologiska sjukdomar och/eller andra allvarliga tillstånd. Oron kan till exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen. Även om man vet med sig att oron för svåra sjukdomar är överdriven kan det kännas svårt att ”släppa tanken”, säger Susanna Österman psykolog på Internetpsykiatri Psykiatri Sydväst.

Inte sällan medför hälsoångest uppenbara problem för den som drabbas. Oron för sjukdom kan ge koncentrationssvårigheter, vilket kan störa förmågan att arbeta. Det är vanligt att relationer med nära anhöriga påverkas negativt, inte minst om man ofta söker sig till dem för stöd och lindring när oron är som störst.

Hälsoångest är inte riktigt samma sak som hypokondri. Hälsoångest är ett mer övergripande begrepp än den mer specifika psykiatriska diagnosen hypokondri. Hälsoångest beskriver en stark oro över den egna hälsan; en rädsla för att man drabbats eller kommer att drabbas av en allvarlig sjukdom. Hypokondri är namnet på en psykiatrisk diagnos som handlar om stark hälsoångest men som också innefattar andra specifika kriterier.

— Hypokondri har också blivit ett ord som används i vårt dagliga språk, och är alltså inte bara en medicinsk term, och ofta upplevs ordet ha en negativ klang. Hälsoångest används mer och mer inom vården och är den term som vi använder här på Internetpsykiatri säger Susanna Österman.

Komplicerat att söka vård

Hälsoångest kan göra det komplicerat att söka vård. Många, men inte alla, med hälsoångest söker sjukvård betydligt oftare än genomsnittspersonen. Detta kostar inte bara tid, energi och pengar utan innebär också för många en stor frustration och en växande osäkerhet inför att söka vård i framtiden. Andra med hälsoångest avstår istället från att söka vård, för att på så sätt minimera sin oro. Även detta kan på sikt utvecklas till ett problem, eftersom man inte kan ta del av sjukvård på samma sätt som andra.

Oftast är oron för ens egen hälsa i fokus men när man har en stark oro kring sin egen hälsa är det inte helt ovanligt att oron också spiller över till att handla om en stark rädsla för att sina nära anhöriga ska drabbas.

— Långvarig hälsoångest kan leda till en växande frustration och inte sällan nedstämdhet. Om oron för sjukdom återkommer ofta finns en risk att detta går ut över vardagliga aktiviteter, att man drar sig undan mer och mer och att livskvaliteten påverkas negativt, säger Susanna Österman.

Vanligt förekommande

Hälsoångest är relativt vanligt förekommande. Baserat på utländska undersökningar tror man att ca 1 – 5 procent av befolkningen någon gång under livet har så kraftig hälsoångest att de uppfyller villkoren för en diagnos. Att någon gång oroa sig över sin hälsa är helt naturligt. Att känna något som liknar en knöl i ett bröst eller att tycka att ens hjärta slår konstigt och därefter bli orolig för att ha drabbats av cancer eller en blodpropp är en naturlig reaktion.

— Viss oro kring sjukdomar är bra för att det leder till att vi söker vård och kanske upprätthåller andra hälsofrämjande vanor. Vid hälsoångest har oron tagit så stora proportioner att livskvaliteten sänks, att det blir svårt att engagera sig i arbetet, sina rutiner eller sina nära relationer. Rädslan är ofta väldigt lättväckt och utlöses av en mängd olika saker, säger Susanna Österman.

Psykiatri Sydväst startade behandlingen för Hälsoångest i sin reguljära vård i april 2018. Antalet patienter som sökt sig till behandlingen har varit mycket större än väntat. Det är viktigt att ta en person med hälsoångest på allvar och informera om det är ett ångesttillstånd som man kan få bra hjälp för snarare än att vifta bort det som att personen bara ”inbillar sig sjukdom”.

— De som söker till oss och som vi vid nybesöket gör bedömningen skulle kunna dra nytta av formatet, får starta i behandling. Vid vissa perioder av högt tryck kan man dock få vänta några veckor på tid för bedömningssamtal, säger Susanna Österman.

Om behandlingen bedöms passa startar den vanligtvis inom några dagar efter besöket hos läkaren eller psykologen. Den pågår sedan i 9-13 veckor beroende på behandling. Varje vecka jobbar patienten med en ny modul med stöd av en psykolog, som patienten har skriftlig kontakt med.

Internetpsykiatri, prisad behandling

Internetpsykiatri har funnits sedan 2007 och var den första landstingsdrivna mottagningen som erbjöd internetbehandling. År 2011 prisades verksamheten med Dagens Medicins pris Guldskalpellen till årets förnyare i svensk sjukvård. Under åren har mer än 6000 patienter fått KBT-behandling inom de reguljära behandlingarna. Inkluderas även de patienter som ingått i alla forskningsprojekt är det betydligt fler. Jennifer Söderdahl, biträdande vårdenhetschef och psykolog på Internetpsykiatri, har varit med sedan 2011.

— Jag tror att vi fyller en oerhört viktig funktion inom vårdsektorn eftersom vi kan erbjuda evidensbaserad behandling till många som annars skulle ha svårt att få det, till exempel på grund av oregelbundna arbetstider eller långa avstånd till en fysisk mottagning, säger Jennifer Söderdahl.

Erbjuder fler behandlingar

Det finns i nuläget internetbehandling för relativt många diagnoser och pågående forskning för ännu fler. Psykiatri Sydväst erbjuder till exempel behandling för depression, social fobi, paniksyndrom, IBS, insomni och hälsoångest. Till hösten kommer man även kunna erbjuda behandling för tvångssyndrom och dysmorfofobi (självupplevd fulhet). De flesta patienterna hos Internetpsykiatri Psykiatri Södra är mellan 18-45 år men man har även haft patienter ner till 16 år och upp över 80 år. Behandlingsresultaten följs kontinuerligt upp. Patienterna fyller i en mätning före behandling och efter behandling och resultaten är goda. De ligger på samma nivå som sedvanlig KBT-behandling.

— Internetbehandling ska ses som ett komplement till andra behandlingsformer. Formatet fungerar bra för många och innebär för dessa människor snabb och smidig tillgång till evidensbaserad behandling, säger Jennifer Söderdahl.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>