10 mnkr fördelas för god psykisk hälsa och suicidprevention
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA 10 mnkr fördelas för god psykisk hälsa och suicidprevention

10 mnkr fördelas för god psykisk hälsa och suicidprevention

Publicerat av: Redaktionen

Under tisdagen beslutade äldrenämnden om fördelningen av årets statliga stimulansmedel för god psykisk hälsa och suicidprevention.

– I spåren av pandemin är det viktigt att vi tar problemen med psykisk ohälsa bland äldre på allvar och att rätt insatser får stöd, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

I Stockholms stad genomförs fördelningen först efter att stadsdelarna själva fått inkomma med förslag på insatser som äldreförvaltningen sedan bedömer utifrån fastställda kriterier. Syftet med modellen är att stimulera till nya och kreativa idéer. I Stockholm kan stadsdelsförvaltningarna också välja att samverka med eller involvera privata utförare.

–Vi har sett utifrån flera andra projekt att kreativiteten ökar när stadsdelarna själva får vara med och ge förslag på vad pengarna ska gå till. De känner de äldres behov bäst, och vet vad de själva behöver. För att värna valfriheten i Stockholm menar jag att det också är viktigt att privata utförare får en möjlighet att involveras, fortsätter Erik Slottner (KD).

Ute i stadsdelarna kommer medlen exempelvis användas till samtalsgrupper inom de förebyggande verksamheterna, utbildningar, föreläsningar och workshops, samverkan mellan öppna träffpunkter och socialpsykiatrin och till att utveckla samverkan med regionen. Medlen kommer också gå till stadsövergripande aktiviteter som samordnas av äldreförvaltningen. Bland annat till implementeringen av stadens handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen och annan kompetensutveckling på området både för kommunala och privata utförare, däribland digitala föreläsningar om vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre.

–Som äldreborgarråd är jag självfallet bekymrad över att äldre, och i synnerhet äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Efter pandemins långa isolering är det extra viktigt att vi kraftsamlar på flera plan i staden och jobbar med såväl centrala utbildningar och lokala insatser ute i stadsdelarna. Vi måste sänka trösklarna till hjälp och ibland också arbeta riktat mot särskilda riskgrupper. I projektet ”Hjärnkoll” samarbetar stadsdlarna Enskede-Årsta-Vantör och Kungsholmen med att nå specifikt äldre män som är särskilt överrepresenterade i suicidstatistiken. Ingen äldre ska behöva gå bort i förtid till följd av suicid, avslutar Erik Slottner (KD).

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>