2cureX har ingått avtal med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden

2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelar idag att bolaget har ingått ett kommersiellt avtal med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden, för att utvärdera IndiTreats användbarhet i klinisk praxis.

2cureX har ingått avtal med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden 1
Ole Thastrup

2cureX lanserar IndiTreat-testet på den europeiska marknaden år 2020. I förberedelse inför detta planerar 2cureX att ingå kommersiella avtal med fyra innovativa cancercenter på utvalda europeiska marknader i slutet av 2019. För 2cureX är sådana samarbeten värdefulla möjligheter att få erfarenhet av IndiTreat-testet i daglig klinisk praxis.

IndiTreat tillhandahåller ett nytt funktionellt test som stöder de befintliga diagnostiska processerna för kliniker för att individualisera cancerbehandling. Tekniken identifierar läkemedelsbehandlingen som den enskilda patienten är känslig för och – lika viktigt – mot vilken behandling som patienten är resistent.

Avtal som ingås med innovativa cancercenter under förberedelsefasen för lansering ger värdefull information om den praktiska implementeringen av IndiTreat i det befintliga arbetet med cancervård.

”Att arbeta tillsammans med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden är en viktig milstolpe för 2cureX:s väg mot IndiTreat-lanseringen år 2020”, säger Ole Thastrup, verkställande direktör och fortsätter; ”För att möta förfrågningarna från de kommersiella partners har vi skalat upp vår produktionskapacitet och stärkt det kommersiella teamet. Jag känner därför att 2cureX är väl förberedda inför kommersialiseringen av IndiTreat.

För att stärka kommersialiseringen driver 2cureX åtta kliniska program, som kontinuerligt tillhandahåller data som kommer att förbättra testets förmåga att identifiera den mest effektiva medicinska behandlingen för varje cancerpatient.