Amerikansk vårdkedja beställer multimediaarkiv av Sectra

sectraSectra (STO: SECT B) har tecknat ett flerårigt avtal med den amerikanska vårdkedjan Hartford HealthCare (HHC) i Connecticut. Avtalet omfattar Sectras multimediaarkiv (VNA), en lagringslösning för olika typer av medicinska bilder. Lagringslösningen underlättar för vårdpersonal att få en komplett patientöversikt vilket bidrar till en effektivare och mer patientcentrerad vård.  

Hartford Healthcare omfattar fem akutsjukhus och ett antal vårdcentraler. Med Sectra VNA får de en gemensam arkivlösning som initialt kommer integreras med vårdkedjans IT-system för radiologi och kardiologi samt det journalsystem som kunden använder. Hartford Healthcare kommer att använda sitt befintliga datacenter för multimediaarkivet som inledningsvis beräknas lagra 800 000 medicinska bilder årligen från fyra olika leverantörers bildhanteringssystem (PACS).

Om Sectras lösning för en mer patientcentrerad vård

Sectras multimediaarkiv (VNA) är en del av en komplett portfölj av lösningar som underlättar för vårdgivare att ge en bättre, snabbare och mer patientcentrerad vård. Sectras erbjudande innehåller även lösningar som möjliggör samarbete och dialog mellan olika avdelningar och sjukhus, bildhanteringssystem som effektiviserar de bildtunga arbetsflödena inom exempelvis radiologi, patologi och ortopedi samt lösningar som gör det möjligt för alla i vårdkedjan att se den samlade patientinformationen.

Post Comment