Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA Att rigga stöd för barn med psykisk ohälsa

Att rigga stöd för barn med psykisk ohälsa

Publicerat av: Redaktionen

Den psykiska ohälsan bland barn mellan åldrarna 10 och 17 år ökade enligt Socialstyrelsen med 100 procent 2006–2016.

Att rigga stöd för barn med psykisk ohälsa 2

Linda Mossberg, Högskolan Väst

En viktig del i att förbättra situationen för dessa barn är att det professionella stöd som finns fungerar. Här saknas en del kunskap och forskare på Högskolan Väst vill undersöka detta närmare i ett nytt forskningsprojekt.

Idag saknas kunskap kring barns och vuxnas roller i samverkan kring stödet samt vilken påverkan professionella team har på barns livssituation.

– Det är många inblandade yrkesroller tillsammans med barn och föräldrar i det stöd som sätts in. Dock vet vi inte hur detta stöd på bästa sätt ska organiseras och det vill vi ta reda på i detta projekt, säger Linda Mossberg, ansvarig forskare på Högskolan Väst.

Inom fältet psykisk ohälsa har samverkan och brukarmedverkan ansetts vara svaret på att få till stånd en sammanhängande vård med ett helhetsbemötande, där brukaren står i centrum och har utrymme att göra sin röst hörd. Detta ska effektivisera vården och förbättra livssituationen, och genomförs ofta genom interprofessionella team bestående av bland annat psykologer från BUP, skolpsykologer, socialarbetare och specialpedagoger.

Barnteam i fokus för studien

Genom ett interprofessionellt barnteam, målgrupp barn i årskurs 4-6, kommer detta att utforskas från två perspektiv: barns och vuxnas. Barnens genom de barn som fått insatser från teamet samt genom barn som ingår i expertgrupp tillsatt för att råda teamet i deras arbete. Närmare 80 barn i Göteborgsområdet kommer att ingå i studien. De vuxna är vårdnadshavare som ingår i en liknande expertgrupp, professionella i team samt professionella som ingår i teamets styrgrupp.

Studien genomförs i nära samarbete med praktiken, där projektledare, styrgrupp och senare teamet är delaktiga i planering och genomförande av studien. Tillsammans har man enats om att titta på:

  • Vilken påverkan har barnteam på barnets liv? Från barnens perspektiv, vad är teamets påverkan på deras liv? Från de vuxnas perspektiv, vad är den förväntade och erfarna påverkan från teamet?
  • Hur är roller, handlingar och erfarenheter förhandlade och förstådda?

Teamet och grupperna kommer att observeras, grupperna intervjuas genom fokusgrupper och barn som fått insatser från teamet kommer att intervjuas. Resultaten kommer att användas för att utveckla teamets arbete och utveckla workshops för berörda organisationer för att sprida kunskap och implementera arbetssätt.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>