Brighter får genombrottsorder avseende jDome BikeAround i Danmark

Brighter har via sin återförsäljningspartner i Danmark, Gloria Mundi Care, sålt 3 stycken jDome® BikeAround™-enheter i en och samma affär med den danska kommunen Viborg.

Truls
Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

– Det här är inte de första enheterna som säljs i Danmark, men det är den största affären där hittills. Viborg kommun är känd för att ligga i framkant när det kommer till välfärdsteknologi och demensvård. Genom den här affären befäster de den positionen ytterligare och för oss är det naturligtvis en mycket positiv bekräftelse att en sådan frontrunner väljer jDome BikeAround, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

Sedan tidigare säljs merparten av jDome BikeAround på den svenska marknaden. Under våren 2016 meddelade bolaget att försäljningen även utökats till den norska marknaden genom partnern Medema Norway AS.

Post Comment