Senzime byter grafisk profil

Efter bolagets förvärv och integration av Acacia Designs byter Senzime grafisk profil i och med att det nya Senzime byggs – ett bolag i framkanten inom patientmonitorering.

Lena Söderstrom
Lena Söderström, VD för Senzime

Lena Söderström, VD för SenzimeI maj 2016 förvärvades Acacia Designs BV (Acacia), ett internationellt utvecklingsbolag inom narkosmonitorering med ursprung från Mayo Clinic, USA. Acacia har utvecklat ett helt nytt sätt att övervaka narkosförlopp och minska komplikationer hos patienter som genomgår operation. Sammanslagningen av Senzimes och Acacias verksamheter skapar ett bolag med ett bredare marknadserbjudande av system som kontinuerligt följer biologiska och fysiologiska processer hos patienter under och efter operation.

”Det nya Senzime erbjuder ett bredare och mer komplett utbud av produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden. För att avspegla vår bredare produktportfölj och visa det nya Senzime har vi bytt grafisk profil”, säger

Post Comment