Calliditas tillkännager positiva topline-resultat från fas 2-studien i huvud- och halscancer med den ledande NOX-hämmarkandidaten setanaxib
Hem NYHETERCANCERVÅRD Calliditas tillkännager positiva topline-resultat från fas 2-studien i huvud- och halscancer med den ledande NOX-hämmarkandidaten setanaxib

Calliditas tillkännager positiva topline-resultat från fas 2-studien i huvud- och halscancer med den ledande NOX-hämmarkandidaten setanaxib

Publicerat av: Redaktionen

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) tillkännagav idag data från proof-of-concept-studien i fas 2 som utvärderar setanaxib, bolagets ledande NOX-enzymshämmare, i kombination med pembrolizumab, hos patienter med skivepitelcancer i huvud och hals (SCCHN).

  Analysen visade statistiskt signifikanta förbättringar av progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS), med statistiskt signifikanta förändringar i tumörbiologin som överensstämmer med setanaxibs verkningsmekanism.

Calliditas tillkännager positiva topline-resultat från fas 2-studien i huvud- och halscancer med den ledande NOX-hämmarkandidaten setanaxib

Studien är en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind fas 2-studie som undersöker effekten av setanaxib 800 mg två gånger dagligen i kombination med pembrolizumab 200 mg IV, administrerat var tredje vecka (en standardbehandlingsregim för SCCHN) med ett dataset som speglar alla patienter som har haft möjlighet att fullfölja minst 15 veckors behandling. Underlaget för analysen utgjordes av ett dataset med 55 patienter med återkommande eller metastaserande SCCHN tumörer med måttlig eller hög CAF-densitet (cancerassocierade fibroblaster). En tumörbiopsi togs före randomiseringen och sedan igen efter minst 9 veckors behandling.

Behandlingsgrupperna var välbalanserade och inga kliniskt relevanta skillnader mellan grupperna observerades vid baslinjen. Patienter som behandlades med pembrolizumab och setanaxib visade statistiskt signifikanta förbättringar av viktiga sekundära effektmått, såsom progressionsfri överlevnad (PFS median 5 månader jämfört med 2,9 månader; hazardkvot = 0,58) och statistiskt signifikant förbättring av total överlevnad (OS vid 6 månader 92% jämfört med 68%; OS vid 9 månader 88% jämfört med 58%; hazardkvot = 0,45) jämfört med patienter som behandlades med pembrolizumab och placebo. Det skedde också en förbättring av graden av sjukdomskontroll hos patienter som behandlades med setanaxib, där 70% i setanaxibarmen uppvisade bästa respons med minst stabil sjukdom jämfört med 52% i placeboarmen. Ingen signifikant skillnad observerades för det primära effektmåttet bästa procentuella förändring från baslinjen i tumörstorlek. Transkriptomisk analys av tumörbiopsier visade en statistiskt signifikant ökning av CD8+ T-celler i tumörvävnad från patienter som behandlats med setanaxib, vilket tyder på en ökning av tumörens immunologiska aktivitet i enlighet med setanaxibs verkningsmekanism.  Toleransen för setanaxib när det gavs tillsammans med pembrolizumab var i allmänhet god, och inga nya säkerhetssignaler identifierades.

”Det är mycket uppmuntrande att se statistisk signifikans för dessa viktiga effektmått i denna relativt lilla studie, vilket ger en utmärkt grund för att fortsätta utveckla setanaxib i denna svårbehandlade patientgrupp”, säger Kevin Harrington, professor i biologiska cancerterapier vid Institute of Cancer Research (ICR) London, klinisk onkolog vid The Royal Marsden NHS Foundation, London, och prövare i studien.

”Detta är ett mycket spännande resultat som ger kliniska bevis för att setanaxibs verkningsmekanism är i linje med vår tes om dess antifibrotiska effekter, och med ett resultat som överträffar våra förväntningar för en studie av denna storlek.  Det är spännande att vi nu har positiva kliniska bevis som stöd för vår innovativa NOX-plattform ”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

”Jag är mycket nöjd med att vi har sett statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar av de långsiktiga resultaten för PFS och OS i denna indikation.  Jag vill rikta ett stort tack till prövarna, personalen på de kliniska prövningsställena och framför allt patienterna, som alla har bidragit till denna viktiga studie”, säger Richard Philipson, CMO.

Bolaget utför ytterligare kliniska studier med setanaxib och kommer att läsa ut topline data från en fas 2 studie i PBC (primär gallkolangit) under Q3 2024, samt förväntas kunna rapportera data från den prövarledda fas 2 studien i IPF (idiopatisk lungfibros) under Q4 2024, beroende på rekrytering.  Dessutom driver bolaget en fas 2 proof of concept studie i Alport Syndrome, vilket förväntas läsa ut i 1H 2025.

Bolaget planerar att arrangera en FoU-dag i Stockholm senare denna månad för att ge ytterligare information om fas 2-studien och andra data som stöder setanaxibs verkningsmekanism.  Ytterligare information kommer att lämnas via ett pressmeddelande.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>