Cancer- och Allergifonden efterlyser forskare verksamma inom patientnära och miljörelaterad cancer- och allergiforskning

Insamlingsstiftelsen Cancer-och Allergifonden har nu öppnat årets ansökningsperiod för forskningsansökningar.

Cancer- och Allergifonden efterlyser forskare verksamma inom patientnära och miljörelaterad cancer- och allergiforskning 1
Katarina Krzyzinska, verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden

Fram till och med 30 september 2020 uppmanas alla cancer- och allergiforskare vid svenska institutioner att söka medel hos Cancer- och Allergifonden. Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande miljörelaterade cancer- och allergisjukdomar samt dessutom att ge stöd till dem som behöver det som mest; de svårt sjuka som fått sin ekonomi raserad av sjukdomen.

– Coronapandemin har vänt upp och ned på en stor del av vår tillvaro och det är svårt att i dagsläget överblicka hur länge det kommer att vara så. Men cancer- och allergisjukdomar pausar tyvärr inte under tiden pandemin fortgår. Miljörelaterad forskning som strävar efter att bota och förebygga cancer och allergier är minst lika viktig nu som förut, säger Katarina Krzyzinska, verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.

– Vi ser med förväntan fram emot årets ansökningar. Många av de projekt vi väljer att stödja är banbrytande och har potential att göra stor skillnad för patienter inom en rimlig framtid. Vår bedömningskommitté är redo att jobba hårt under hösten med att granska och bedöma de ansökningar som kommer in, säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet och vetenskaplig sekreterare hos Cancer- och Allergifonden.

Samtliga forskningsansökningar som kommer in behandlas av Cancer- och Allergifondens forskningskommitté som består av välrenommerade forskare från ett antal olika universitet. Forskningskommitténs arbete leder sedan fram till att ett förslag som presenteras för fondens styrelse i december. Därefter fattas beslut om anslag.