Hem HÄLSA Capio öppnar 100 nya vårdplatser inom specialistvården i Stockholm

Capio öppnar 100 nya vårdplatser inom specialistvården i Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

För att möta behoven hos en växande och åldrande befolkning öppnar Capio nya enheter. I Vårberg öppnar en ny akutgeriatrisk klinik och i Sollentuna öppnar nya avdelningar för palliativ slutenvård och slutenvårdsrehabilitering.

Capio öppnar 100 nya vårdplatser inom specialistvården i Stockholm 3Totalt sett medför nystarterna att kapaciteten inom specialistvården i Stockholm ökar med närmare 100 vårdplatser.

Öppningen av Capio Geriatrik Vårberg är den första större utbyggnaden av geriatrisk specialistvård i Stockholm efter införandet av Vårdval Geriatrik i maj 2019. Geriatrik är sjukvård som framförallt är inriktad på äldre patienter som samtidigt påverkas av flera sjukdomar och funktionsnedsättningar till följd av åldrande. Den ökade kapaciteten gör att fler äldre och i många fall sköra patienter kan slippa omvägen via akutsjukhusen och direkt få vård av specialiserade team med omfattande erfarenhet av geriatriskt omhändertagande.

Capios nya geriatriska klinik i Vårberg öppnade för patienter den 13 januari 2020 och har inledningsvis en vårdavdelning med 33 platser. Redan under våren 2020 utökas verksamheten med ytterligare en avdelning, även denna med 33 platser. Avdelningarna är allmängeriatriska och vårdar patienter med bland annat KOL, hjärtsvikt, pneumonier (t.ex. lunginflammation) och andra typer av infektioner.

Den 13 och 15 januari öppnade Capio även två nya vårdavdelningar, med 15 respektive 17 platser, på nyrenoverade Sollentuna sjukhus. Den ena vårdavdelningen tar emot patienter i behov av specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), det vill säga vård i livets slutskede när sjukdomens symptom kräver sjukhusvård. Syftet är att erbjuda lindring, tröst och bästa möjliga livskvalitet i livets avslut. På den andra vårdavdelningen tar vi emot patienter i behov av specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Målet är att underlätta för patienten att leva ett aktivt och självständigt liv efter att ha vårdats på akutsjukhus. Capio driver sedan tidigare andra verksamheter i Stockholm inom både specialiserad slutenvårdsrehabilitering och SPSV.

”Jag är glad över att vår långa erfarenhet inom geriatrik, specialistrehabilitering på sjukhus och palliativ slutenvård nu används för att starta upp nya verksamheter som förbättrar stockholmarnas tillgänglighet till denna typ av specialistvård. Vi ser att det vi gör matchar behovet från en förändrad demografi. För oss är detta en viktig satsning och vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete för bättre vårdkvalitet och en enklare väg genom vården för dessa patientgrupper”, säger Thorleif Nilsen, affärsområdeschef i Capio.

Totalt sett öppnar Capio närmare 100 nya vårdplatser i Region Stockholm, inom områden där vår personal har lång erfarenhet och hög kompetens. I och med detta utökas Capios sammanhållna vårderbjudande för äldre patienter.

Om Capio Äldre och mobil vård

Capios affärsområde Äldre och mobil vård erbjuder specialiserad sjukvård inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), specialiserad slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, akut- och jourläkarbilar samt läkare i särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>