Checklista bedömning av applikationsmolnberedskap för smidig migrering
Hem NYHETERINFORMATIONSSÄKERHET Checklista bedömning av applikationsmolnberedskap för smidig migrering

Checklista bedömning av applikationsmolnberedskap för smidig migrering

Publicerat av: Redaktionen

Migrering av appar till molntjänster ger många fördelar som minskad kostnad, smidighet, hög skalbarhet, effektivitetsförbättringar och oftast bättre systemprestanda.

Molntjänster verkar idag vara framtiden för de flesta applikationer.

Gartner förespår att 90% av organisationerna kommer använda molntjänster år 2022, genererande ett värde av 278.3 miljarder dollar.

Ändå är molnet inte en lösning som passar alla. Varje organisation förlitar sig på en unik infrastruktur med en uppsättning applikationer, system och plattformar för att driva sin verksamhet. Därför är det viktigt att först verifiera att dina applikationer är redo för molnmigrationsprocessen.

Den här guiden hjälper dig utvärdera din molnberedskap och bestämma vilka områden som ska granskas. Framgången för molnövergången, precis som vilken annan affärstransformation, kräver förändringar inom tre huvudområden: teknologi, processer och människor. Låt oss gräva lite djupare i de aspekter som kan behöva justeras för att framgångsrikt anpassa sig till att använda molnet.

Bedömning av molnberedskap ur ett teknologiperspektiv

För att utvärdera din beredskap att övergå till molnet ur en teknologisk synvinkel måste du kontrollera din nuvarande teknikstack, applikationsegenskaper och data.

Migrering till molnet kan vara utmanande och kräver stor skicklighet och ansträngning för applikationer som:

 • är byggda på en unik hårdvara som inte finns i molnet och inte kan virtualiseras (t.ex. specifika IoT-appar, kall plånbok för kryptovaluta, etc.).
 • har strikta säkerhetskrav (t.ex. flygkontrollsystem, militär programvara, statliga röstningssystem, etc.).
 • bygger på föråldrad Teknik (t.ex. appar baserade på gamla programmeringsspråk som COBOL, ALGOL, etc.).
 • handhar känslig databearbetning och lagring (t.ex. bank- och sjukvårdsapplikationer).
Checklista bedömning av applikationsmolnberedskap för smidig migrering

Yurii Vysotskyi, Senior Support och Maintenance Engineer på Sigma Software

Allt annat kan migreras till molnet, och det handlar snarare om att definiera den molninfrastruktur som bäst kan tillgodose dina affärsbehov fullständigt. Applikationer som kräver mer gedigna säkerhetsegenskaper kan huseras i ett privat moln (helt eller delvis), andra passar utmärkt i ett offentligt moln. Vissa företag kan välja en lösning med flera moln, för återställning och undvika en låsning till en leverantör. Molnteknologier ger flera möjliga lösningar för olika affärsbehov och begränsningar. Men att göra din app mer molnvänlig skulle definitivt hjälpa dig få ut det mesta av migrationen till molnet.

Låt oss ta en närmare titt på de teknologiska aspekterna som måste kontrolleras vid bedömningen av applikationsmolnberedskapen.

Applikationsmolnberedskap när det gäller arkitektur

En av de viktigaste sakerna att titta på innan övergång till molnet är hur applikationen är uppbyggd. Först och främst bör din applikation kunna fungera i en virtuell miljö på ett effektivt sätt. För att ta reda på om din arkitektur är redo för detta, behöver du ta hänsyn till:

 • Typ av applikationsakitektur. Om den är byggd på en monolitisk arkitektur behöver man överväga en omvandling till mikrotjänster där man använder virtuella maskiner eller behållare. Detta kan vara tidskrävande och dyrt, men det ger många fördelar förutom att flytta till molnet. Din lösning blir till exempel mer flexibel och lättare att anpassa och underhålla.
 • Appkomplexitet när det gäller LOC (line of code, d.v.s. kodrad), antal servrar och infrastrukturelement. Varje komponent ökar migreringskostnaden och gör processen mer tidskrävande. Om det finns många kodrader (100 000+), servrar och infrastrukturelement, kan det vara rimligt att kontrollera vad som kan skalas ner och optimeras.
 • Storlek på lagringsutrymme och säkerhetskopior (storlek på den: 1GB, 1TB, 1PB, varm, kall). Lagringsutrymmet kommer också att påverka dina molnutgifter. Se till att du endast har det du behöver lagrat, annars måste du betala för gammalt skräp som inte ger något värde.
 • Krav på väntetid och dina nätverksspecifikationer. Applikationer i molnet ska ha samma eller bättre prestanda än lokala installationer. Om adekvat nätverksbandbredd inte är tillgänglig för applikationen, kommer det leda till väntetider och en dålig användarupplevelse. Du bör tänka igenom dessa nätverksbegränsningar grundligt och bestämma områden som kan förbättras.
 • Krav på hög tillgänglighet och redundans (driftsättning utan driftstopp, underhållsfönster, SLA-krav). Om du till exempel har behov av en driftsättning utan driftstopp måste du vara beredd att investera mer pengar i den initiala migrationsfasen.

Säkerhetskrav

Ett av de viktigaste stegen i din strategi för migrationsberedskap av applikationer är att bedöma de aktuella säkerhetsmekanismerna och graden av skydd som ska tillämpas på olika datakategorier din applikation hanterar. Du måste undersöka lands- och branschspecifika standarder din applikation behöver följa noggrant. De kan ställa krav på hårdvara, mjukvara och organisation av infrastrukturen och det kan hända att applikationen blir inkompatibel med dessa standarder under molnmigreringen.

Därför rekommenderar vi att du säkerställer att din molnleverantör är kompatibel med dina bransch- och landspecifika krav relaterade till säkerhetsöverensstämmelse, GDPR-beredskap, process för katastrofåterställning, brandväggar, etc. Om dina data kräver hög säkerhetsnivå, måste du leta efter en leverantör med lämpliga certifieringar. Om ditt företag till exempel är inom hälso- och sjukvårdssektorn, bör du välja en mer nischad molnleverantör som kan tillämpa kraven från HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

De mest populära molnleverantörerna som AWS och Microsoft Azure Google Cloud, levererar avancerat hotskydd för arbetsbelastningar i molnet. AWS-molnet get till exempel ett GovCloud-alternativ för applikationer som kräver avancerad säkerhet och har speciella krav på datahantering.

Tekniska arvets djup och skulder

En viktig del av applikationsbedömningen inför molnmigrering är att kontrollera djupet på ditt tekniska av, och utvärdera den tekniska skulden. Om koden skrevs för länge sedan och inte har uppdaterats på ett tag men fungerar bra och passar dina behov, finns det inga problem med att applikationen tillåts bli äldre. Men så snart du vill flytta till molnet kan det uppstå problem.

Även om en äldre applikation fortfarande fungerar, kan den bli instabil på grund av kompatibilitetsproblem med nuvarande operativsystem och IT-infrastruktur. I det här fallet är det bästa alternativet att stämma av med dina egna experter eller molntjänstleverantören om din äldre applikation kan migreras till molnet eller om koden måste skrivas om innan migrering.

Ansamlingen av tekniska skulder är en annan faktor som påverkar organisationens förmåga att tillämpa ny teknik negativt. Teknisk skuld är konsekvensen av att hantera utmanande krav när du väljer kortsiktiga lösningar som kan vara negativa för ditt företag på lång sikt. Att till exempel införa en lösning över natten som är svår att integrera med andra system eller som inte stöder horisontell skalning efter design, kan ha stor inverkan på möjligheten till framtida uppdateringar och transformeringar, som till exempel molnmigrering.

Så, innan du flyttar till molnet, se till att du skapar en plan för att minska den tekniska skulden. Detta eftersom en migrering kan bli en multiplikator som väsentligt ökar din tekniska skuld.

Bedömning av molnberedskap ur ett processperspektiv

Övergången till molntekniker kommer så småningom att påverka dina utvecklings- och underhållsprocesser, så det är viktigt att se till att de också är molnvänliga vad gäller automatisering, utvecklingsmetodik och testning.

Utvecklingsstrategi

Smidighet är en av fördelarna med molninfrastruktur. Dina utvecklingsprocesser måste dock också vara agila för att låsa upp denna fördel. Om ditt projekt inte kan delas upp i mindre delprojekt eller möjlighet att snabbt göra ändringar, granska och testa, kan det vara svårt att fullt ut utnyttja molntjänstens fördelar.

Vi rekommenderar starkt att du anammar ett agilt tillvägagångssätt om du väljer att flytta till molnet. Agile definieras av en iterativ strategi för projektledning. Denna metod ger ditt projekt utrymme att växa och förändras, möjliggör kontinuerlig integration och svarar snabbt på eventuella problem som kan påverka övergången till molnet.

Automatisering

Checklista bedömning av applikationsmolnberedskap för smidig migreringAutomatisering gör dina projekt smidiga, minskar kostnader och tillåter dig reagera snabbare på förändringar. Idag är automatisering en viktig del av alla utvecklingsprocesser, och molnmigrering är inget undantag.

Vi rekommenderar att du använder CI/CD (kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans) och kontinuerlig driftsättning för att automatisera faser av mjukvaruleveranser. Med hjälp av dessa metoder kan du släppa nya funktioner, förbättringar och korrigeringar snabbare och korrekt, vilket påskyndar din resa till molnet.

Du kan migrera din app till molnet, även om du inte lägger till automatisering i din arbetsbörda. Det tar dock mer tid och mer ansträngning. Å andra sidan, att utnyttja automatiseringsstrategin kommer sänka kostnaderna, minimera störningar i verksamheten, öka produktiviteten och hålla dina kritiska applikationer i gång under migreringen.

Testning

Testning är en integrerad del av applikationsutvecklingen och dess underhållslivscykel. Det är också viktigt för att din molnmigreringsstrategi ska lyckas, eftersom det hjälper till att säkerställa att den migrerade applikationen stämmer överens med all hård- och mjukvara din applikation för närvarande stöder.

Grundlig testning säkerställer att dina applikationers prestanda i molnet och ger en överlägsen användarupplevelse. Med den beprövade strategin för testautomatisering på plats, kan du säkerställa en smidig migrering, undvika databasfel och krascher, minska kostnader och förkorta releasecykeln för applikationerna.

Bedömning av molnberedskap ur ett människoperspektiv

Övergång till molnet kräver dels en utvärdering av ditt teams potential, dels experter som klarar av att stödja både migreringen till molnet och ytterligare operationer.

Din nuvarande teknikpersonal kommer stå främst när det gäller tillämpning av molnet och du behöver definitivt titta närmare på ditt team för att bedöma deras färdigheter inom följande områden:

 • Tidigare erfarenhet av applikationsmigrering och administration av appar i molnet
 • Kunskap om verktyg och tekniker som krävs under och efter en migrering
 • Tillämpning av de processer som är nödvändiga för en smidig övergång till molnet (agila, testning, CI/CD, etc.).

Denna bedömning ger dig vilka kunskaps- och resursluckor du har. Du kan fylla dessa luckor på olika sätt: anställa en specialist med nödvändiga färdigheter till ditt team, skapa molnträning för ditt interna team, outsourca nyckeluppgifterna för migrering eller involvera molnkonsulter. Om du väljer att utöka ditt team med outsourcade konsulter, läs vår artikel om vad du ska tänka på innan du anställer ett dedikerat mjukvaruutvecklingsteam.

Budgetförväntningar

Sist men inte minst, är det viktigt att ställa in dina budgetförväntningar innan du går över till molnet. Kostnaderna måste övervakas ständigt, så det är viktigt att först beräkna TCO (total ägandekostnad), både för migrering och ytterligare operationer i molnet för att möte dina budgetrestriktioner.

Kostnaderna för migrering till molnet beror på storleken på de ursprungligen tilldelade resurserna. Förutom storleken kan ditt system förbruka ytterligare datorkraft, diskutrymme och nätverkstrafik. Detta debiteras separat. Några av de aspekter som ska beaktas vid beräkning av TCO är:

 • Intern hårdvara och driftskostnader (intern infrastruktur och mjukvara, kraft- och kylningskostnader, etc.)
 • Licenskostnader
 • Krav på infrastruktur och hantering (underhåll, automatisering, utbildning, etc.)

Det går snabbare för ett företag att helt enkelt migrera sina applikationer till molnet med mindre förändringar. Detta tillvägagångssätt kan dock innebära betydande investeringar i förfiningar av applikationen och optimeringar efter migreringen. Om din beredskapsutvärdering har avslöjat behov av förbättringar och ändringar av den aktuella applikationen och processerna, kommer förberedelserna och själva migreringen ta längre tid men kommer ge mer funktionalitet i molnet i slutändan.

När du väl genomfört migreringsprocessen, är det viktigt att använda strategier för kontroll av molnkostnader för att hålla ordning på månadsutgifterna, spåra potentiella budgetöverskridanden och optimera dem.

Som du ser finns det många sätt att kontrollera och finjustera din applikation inför migrering.

av Yurii Vysotskyi, Senior Support och Maintenance Engineer på Sigma Software

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>