Ditt behov av stöd – nytt projekt för att hjälpa närstående i palliativ vård
Hem NYHETERFORSKNING Ditt behov av stöd – nytt projekt för att hjälpa närstående i palliativ vård

Ditt behov av stöd – nytt projekt för att hjälpa närstående i palliativ vård

Publicerat av: Redaktionen

Allt fler och allt sjukare personer vårdas i sitt eget hem, ofta ända fram till döden.

Ditt behov av stöd – nytt projekt för att hjälpa närstående i palliativ vård 2De närstående får då en allt viktigare och avgörande roll. Studier visar att närstående ofta är oförberedda och att den uppkomna situationen kan medföra negativa konsekvenser för dem med psykisk och social påfrestning samt nedsatt egen hälsa. I ett nytt projekt ska man synliggöra och prioritera de närståendes stödbehov vid planering av stödinsatser.

Det är viktigt att tidigt försöka identifera närstående som har behov av stöd och även vilket stöd de behöver. Tidigare har detta ofta varit beroende av enskild sjukvårdspersonals kompetens, erfarenheter och även utifrån vad sjukvården ansetts kunna erbjuda. Men vad händer om man vänder på det?

I det här projekte erbjuds närstående med hjälp av frågeformuläret ”Ditt behov av stöd” att ta en mer aktiv roll för att synliggöra och prioritera sina egna stödbehov samt vid planering av stödinsatser.

– I det här projektet har man ett omvänt förhållningssätt. Det är inte alltid vårdpersonalen som är de som vet bäst, utan oftast är det de närstående själva. Istället för vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter är det närståendes egna behov och prioriteringar som ska vara vägledande för vilka stödinsatser som kan vara aktuella. Utfirån ett antal frågor ges närstående möjlighet att identifiera sitt eget stödbehov och utifrån det förs ett samtal mellan närstående och sjuksköterska eller annan vårdpersonal. I nästa steg skapas en gemensam handlingsplan, säger Anette Alvariza, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och projektledare för projektet.

Med frågeformuläret, som kallas CSNAT, The Careers Support Needs Assessment Tool, följer ett särskilt arbets-och förhållningssätt. Formuläret används som ett underlag för samtal där närstående ges möjlighet att tillsammans med sjuksköterska eller annan vårdpersonal reflektera över sina behov av stöd men också sina resurser. I samtalet kan det bli tydligt vilket stöd närstående behöver, hur de prioriterar mellan sina stödbehov och hur de själva kan hitta lösningar. Sjuksköterskan eller annan vårdpersonal kan också, med frågeformuläret som underlag, ge råd om tillgängliga resurser vid vårdenheten samt i det omgivande samhället. Formuläret är utvecklat i Storbritannien, och det är nu första gången som det implementeras och testas i Sverige. Genom att använda den här metoden hoppas man kunna se behoven samt hitta lösningar för behov som sjukvården inte alltid har resureser och möjligheter att tillgodose.

– Om en närstående har svarat i formuläret att de behöver stöd med avlastning på natten, men det inte finns tillgång till vårdpersonal, så kanske man gemensamt kan försöka hitta lösningar för det, till exempel genom att diskutera vilka resurser det finns runt närstående och patient. Det är också så att det många gånger ger ett stort stöd för närstående bara att få prata om och dela sina känslor kring sin situation. Med formuläret ”Ditt Behov av stöd” kan närstående får stöd att också finna resurser hos övrig familj, vänner, sociala kontakter, frivilligorganisationer, med mera, säger Anette Alvariza.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>