Ny rapport från EIT Health: Samlade rekommendationer för införandet av det europeiska hälsodataområdet (EHDS)
Hem HÄLSA EIT Health: Samlade rekommendationer för införandet av det europeiska hälsodataområdet (EHDS)

EIT Health: Samlade rekommendationer för införandet av det europeiska hälsodataområdet (EHDS)

Publicerat av: Redaktionen

Enligt experter från hela Europeiska unionen krävs ökat engagemang, medvetenhet och samarbete för att förverkliga den fulla potentialen hos det europeiska hälsodataområdet (EHDS).

  • Vi efterlyser ökat engagemang, medvetenhet och samarbete för att förverkliga den fulla potentialen inom EHDS

  • Ramverket för datadelning har potentialen att revolutionera den europeiska hälso- och sjukvården, men utan tillräcklig finansiering kan den förbli orealiserad.

  • Vi rekommenderar också samordnade insatser för att öka allmänhetens medvetenhet om förordningens innehåll och logiska grund

EHDS är utformat för att leverera ett EU-omfattande system för medborgarnas hälsodata, för att förbättra vården över gränserna.

Europeiska kommissionen hoppas att det också kommer att öka möjligheterna för forskning genom att tillgängliggöra hälsodata till akademin och industrin.

På EIT Health Summit i Rotterdam, lanseras idag en ny Think Tank-rapport från EIT Health, en del av European Institute of Innovation and Technology (EIT) (EIT), ett organ inom Europeiska unionen. Experter från hela unionen har tittat på potentiella hinder och möjligheter inom sex olika dimensioner:

  1. Styrning
  2. Kapacitet och färdigheter
  3. Resurser och finansiering
  4. Uppgifternas kvalitet
  5. Att sluta cirkeln: Förhållandet mellan primär och sekundär användning
  6. Medvetenhet, utbildning och kommunikation: Mot en datadriven kultur inom hälso- och sjukvården

Ny rapport från EIT Health: Samlade rekommendationer för införandet av det europeiska hälsodataområdet (EHDS)En sammanställning publicerades idag ”Implementing the European Health Data Space across Europe” efter en serie rundabordssamtal med ledare från folkhälsa, hälso- och sjukvård och hälsodataekonomi som hölls under 2023. Insikterna sammanställdes i slutet av 2023, innan den preliminära överenskommelsen om EHDS-förordningen nåddes av rådet och Europaparlamentet förra månaden.

Experterna konstaterade att EHDS har potential att revolutionera den europeiska hälso- och sjukvården, men utan tillräcklig finansiering kan denna potential förbli orealiserad.

Eftersom Europa strävar efter att stärka sin ställning som global ledare inom vårdinnovation är det absolut nödvändigt att tillräckliga resurser anslås till initiativ som EHDS för att driva på utvecklingen och förbättra de europeiska medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Experter anser att den nuvarande finansieringen för närvarande inte är anpassad till den ambition som beskrivs av kommissionen och att det finansiella åtagandet från vissa medlemsländer inte når upp till den nivå som krävs för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvård och infrastruktur.

I rapporten rekommenderas medlemsländerna bland annat att öka sitt åtagande att finansiera EHDS-initiativ för att säkerställa dess framgång och maximera dess inverkan på vårdresultaten i hela Europa.

Experterna konstaterade också att omfattningen och tidsramen för EHDS ”kommer att kräva engagemang och samarbete från intressenter inom politik, hälso- och sjukvård, forskning, industri och civilsamhälle”.

De fann att förståelsen bland viktiga intressenter och allmänhetens acceptans i allmänhet var låg, särskilt när det gäller förhållandet mellan användning av primära och sekundära data.

I rapporten rekommenderas samordnade insatser för att öka allmänhetens medvetenhet om förordningens innehåll och syfte, särskilt när det gäller användningen av data för att driva på viktig innovation inom sektorn.

För att sluta cirkeln om användningen av primära och sekundära data rekommenderar rapporten att organ för tillgång till hälsodata bör ”underlätta spårbarhet av data för att främja förtroendet för de nya resultat och tekniker som ska återföras till hälso- och sjukvården”.

Rapporten från EIT Healths Think Tank innehåller praktiska rekommendationer för de aktörer som leder förändringen på lokal, nationell och europeisk nivå för att säkerställa en harmoniserad och inkluderande europeisk strategi.

Ladda ner den fullständiga rapporten här.

EHDS innebär en utveckling med höga krav och betydande omvandlingspotential. Denna rapport ger viktiga insikter för de som är involverade i dess genomförande, inklusive EU och nationella beslutsfattare, organ för tillgång till hälsodata och vårdgivare.

– EIT Health är redo att bidra med sin expertis, sina resurser och nätverk för att underlätta genomförandet av EHDS. Med gemensamma ansträngningar och strategiska investeringar har EHDS potentialen att förändra hälso- och sjukvården och driva positiva hälsoresultat för alla europeiska medborgare, säger Annika Szabo Portela, VD, EIT Health Scandinavia.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>