Råd som kan rädda liv
Hem HÄLSA Ekonomisk rådgivning som kan rädda liv

Ekonomisk rådgivning som kan rädda liv

Publicerat av: Redaktionen

Med målet att ge den skuldsatta ekonomisk rehabilitering ger ekonomisk rådgivning stöd som gynnar både den enskilda människan, dess omgivning och samhället i stort.

”Jag har fått otroligt bra hjälp som förändrat mitt liv, jag är jättenöjd!”

Så säger en invånare som har fått hjälp av kommunens ekonomiska rådgivning.

Andra menar att de tas på allvar, känner sig välkomnade och känner hopp inför framtiden när de har fått hjälp.

Många kommuninvånare i Kungsbacka har höga konsumtionslån. Om konsumtionslånen eller andra räkningar blir obetalda och lämnas in till Kronofogden för utmätning, riskerar de som äger bostäder att förlora sina hem. Drygt 400 000 svenskar har idag skulder hos Kronofogden och räknas som överskuldsatta. Men det är även många som kämpar med sin ekonomi utan att hamna hos Kronofogden.

Alla åldrar och inkomstklasser söker rådgivning

Ekonomisk rådgivning i Kungsbacka träffar dagligen människor i alla åldrar och inkomstklasser. Kraftig skuldsättning, eller som det också kallas överskuldsättning, händer alla kategorier av människor och de sökande är ofta både uppgivna och stressade.

– Vi träffar människor som är helt utan inkomst likväl som vi träffar människor med en månadslön på över 100 000 kronor. För de flesta handlar det om att få hjälp med att ha en budget i balans och att inte sticka huvudet i sanden, säger Anna Björnör som är ekonomisk rådgivare på Kungsbacka kommun.

Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna i Sverige. För den rådsökande är dock rådgivningen helt frivillig och bygger på dennes egen önskan och medverkan.

– Många som söker hjälp är i stort behov av stöd under så väl den utredande processen som efter själva utredningen. Men det är ett stort steg att ta hjälp för detta är ett område som är mycket skambelagt för den sökande, säger Anna Björnör.

För att få en skuldfri framtid är det viktigt att den sökande är motiverad till förändring och är redo att anpassa sig till de krav som ställs. Det kan till exempel handla om att byta till en billigare bostad, reda ut bristfälliga eller uteblivna deklarationer, prioritera rätt så att inga nya skulder uppstår, byta jobb eller sälja saker.

Skuldsattas hälsa är nio gånger sämre än övriga befolkningens

En person med stora skulder mår oftast väldigt dåligt och vissa sökande tampas dessutom även med missbruk och beroende, vilket ökar på ohälsan. Enligt Richard Ahlström, psykolog och docent i psykologi vid Malmö högskola, mår kraftigt skuldsatta personer nio gånger sämre än övriga befolkningen. I den skuldsatta gruppen kan man se en markant ökning av ångest, depression och sömnlöshet. Det finns också stora skillnader i livslängd och var sjätte överskuldsatt har försökt ta sitt liv. Personer som har ekonomiska problem under en längre period har också en större ohälsa vad gäller diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta påverkar inte bara den enskilda, utan även hens familj och det påverkar dessutom samhället i stort då ohälsan är en stor påfrestning för välfärdssystemen.

Ett telefonsamtal eller en längre plan

Rådgivningen anpassas efter den sökandes behov och kan bestå av allt från ett telefonsamtal till kontakt under flera år. I de flesta ärenden handlar det om att slutligen hitta långsiktiga lösningar på ekonomiska problem. Det kan exempelvis handla om budgetplanering till mer omfattande skuldsanering. Rådgivarnas arbete består till stor del av motiverande samtal med de sökande. Dessa samtal förkortar i allmänhet processen för de sökande som då känner sig mer delaktiga.

Råd som kan rädda liv

Anna Björnör som är ekonomisk rådgivare på Kungsbacka kommun

Rådgivningen innebär ofta vinster för kommunen, exempelvis att den sökande blir motiverad att få en egen försörjning. Detta innebär att den sökande kan bidra till samhällsekonomin igen. Andra effekter är att antalet personer som lider av ohälsa bland kommunens invånare sjunker och familje- och relationsproblem minskar. Målet är att den sökande ska få ekonomisk rehabilitering på både kort och lång sikt.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>