Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA Emotra: Diskussioner för samarbeten inom forskning och teknik

Emotra: Diskussioner för samarbeten inom forskning och teknik

Publicerat av: Redaktionen

Emotra AB (”Emotra”) för diskussioner om forskningssamarbeten rörande EDOR Test med framträdande universitetssjukhus i ett flertal europeiska länder.

Emotra: Diskussioner för samarbeten inom forskning och teknik 3Fokus är att använda EDOR för att identifiera patienter med ökad risk för återfall i depression men även andra psykiatriska indikationer är uppe till diskussion. En erfarenhet från dessa diskussioner är att den nya indikationen öppnar fler dörrar och erbjuder mer möjligheter för bolaget.

Givet att patienter som lider av depression är en stor patientkategori och att man saknar metoder som ger biologisk, objektiv information, är det ett område som engagerar många forskare och kliniker. Det är identifierat som ett fokusområde inom många organisationer som bedriver forskning inom psykiatri och psykologi. Viktigt att notera är att om man förhindrar ett återfall i depression, minskar samtidigt risken för ett framtida självmord.

Diskussioner med forskningsinstitutioner, nya kliniker som Bolaget kommit i kontakt med genom marknadsföringsarbetet och psykiatriska sjukhus som provar ut EDOR för rutinmässig användning, pekar mot att behovet av en metod som EDOR ökar väsentligt. Det förutsätter givetvis att den högre risken för återfall, som identifierats i den hyporeaktiva gruppen, bekräftas i ytterligare studier. Förklaringen till det ökade behovet är att frågan om återfallsrisk är ett dagligt förekommande problem, som idag omgärdas av mycket osäkerhet. En objektiv test som visar på ökad risk skulle innebära bättre möjligheter att erbjuda deprimerade patienterna en mer adekvat behandling och därigenom sänka risken för nya depressionsepisoder, självmordsförsök och självmord. För Bolagets del skulle det här innebära en högre volym av tester med EDOR i framtiden.

Den forskningen som rör mentala sjukdomar har tagit stora steg de senaste åren och har lett fram till en ökad förståelse för vad som sker i hjärnan under depression, vid ångest och i samband med ett flertal andra psykiatriska sjukdomar. Nya upptäckter tyder på att långvarig stress på hjärnan är en viktig faktor och att hyporeaktivitet som identifieras genom EDOR Test kan ha en direkt koppling till förloppet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>