Kroatiens första mjölkbank köper Human Milk Analyzer med stöd av UNICEF

Miris är stolta och glada över att få förtroende att sälja Human Milk Analyzer till Kroatiens första mjölkbank på University Hospital Zagreb, och hjälper därmed till att säkerställa bästa möjliga vård för tidigt födda barn i Kroatien.

Kroatiens första mjölkbank köper Human Milk Analyzer med stöd av UNICEF 1Analysinstrumentet doneras av UNICEF, som också stöder mjölkbankprojektet i syfte att förbättra neonatalvården i Kroatien.

Miris är stolta och glada över att få förtroende att sälja Human Milk Analyzer till Kroatiens första mjölkbank på University Hospital Zagreb, och hjälper därmed till att säkerställa bästa möjliga vård för tidigt födda barn i Kroatien.

Analysinstrumentet doneras av UNICEF, som också stöder mjölkbankprojektet i syfte att förbättra neonatalvården i Kroatien.

Det svenska MedTech-bolaget Miris som är ledande inom analysinstrument för humanmjölk, har sålt sitt analysinstrument Miris HMA till Kroatiens första mjölkbank på University Hospital Zagreb. Mjölkbanken öppnade i augusti 2017. Instrumentet gör det möjligt att individuellt anpassa näringsintaget från bröstmjölk för prematura och sjuka barn som behöver extra näring. Ordern är strategiskt viktig då UNICEF har bidragit med finansiella medel som stöd för att bidra till en förbättrad neonatalvård i landet.

– “Vi är oerhört glada och tacksamma över att kunna bidra till att förbättra neontalavården med MirisHMA instrument och individuell nutrition. Vi önskar Universitetssjukhuset i Zagreb och UNICEF fortsatt framgång i deras arbete och vill samtidigt tacka dem för att de väljer Miris HMA, avslutar, Camilla Myhre Sandberg, VD Miris.

I Kroatien föds i genomsnitt 2000 barn för tidigt varje år, ca 400 av dessa barn behöver neonatal intensivvård. Bröstmjölk är avgörande för extremt prematura barns överlevnad och utveckling. För tidigt födda barn som får individuell anpassad bröstmjölk har en betydligt lägre risk att drabbas av allvarliga infektioner eller neurologiska handikapp, och kan dessutom vårdas kortare tid på sjukhus.