Europeiskt nätverk ska förbättra vården vid sällsynta diagnoser
Hem NYHETERCANCERVÅRD Europeiskt nätverk ska förbättra vården vid sällsynta diagnoser

Europeiskt nätverk ska förbättra vården vid sällsynta diagnoser

Publicerat av: Redaktionen

Kraniofacial kirurgi är ett av tre områden vid Akademiska sjukhuset som nyligen ackrediterats av de europeiska referensnätverken (ERNs).

Övriga är sällsynta hudsjukdomar (gendermatoser) och sällsynta endokrina tumörsjukdomar. Det virtuella samarbetet syftar till att förbättra vårdenEuropeiskt nätverk ska förbättra vården vid sällsynta diagnoser 2 för patienter inom EU med komplexa eller sällsynta sjukdomar, bland annat via gemensamma kvalitetsmått och benchmarking, dvs att specialisterna delar med sig av sin kompetens och lär av varandra.

Ett övergripande mål med nätverken, i dag 24 stycken, är att alla som bor i Europa och drabbats av ett sällsynt tillstånd som kräver högspecialiserad vård ska få tillgång till bästa möjliga behandling.

– Samarbetet gynnar inte minst patienter i länder där man saknar tillgång till välutvecklad vård. Det bidrar också till att höja vårdkvaliteten genom utbyte och jämförelser samt till kompetensutveckling för medicinsk vårdpersonal och forskare, säger Daniel Nowinski, överläkare i plastik- och käkkirurgi på Akademiska sjukhuset.

– Nätverken främjar nationellt och internationellt samarbete. Dessutom ger de möjlighet att utarbeta gemensamma riktlinjer för diagnostik, behandling och uppföljning även för mycket sällsynta diagnoser, exempelvis kraniofaciala missbildningssyndrom såsom Apert, Crouzon, Saethre-Chotzen, Treacher Collin och Goldenhar, säger Cecilia Soussi Zander, överläkare inom klinisk genetik och centrumledare för CSD (Centrum för Sällsynta Diagnoser) Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Närmare 30 miljoner människor inom EU har en ovanlig sjukdom som påverkar det dagliga livet och som kräver högspecialiserad behandling av specialister med kompetens som bara finns på ett fåtal ställen. För ovanliga och komplexa sjukdomar är utmaningen extra stor att leverera vård som är högkvalitativ och kostnadseffektiv. Gemensamma kvalitetsmått och processer anses kunna bidra till att göra vården blir mer jämlik samtidigt som den håller hög kvalitet och är kostnadseffektiv.

I Sverige är behandling av kraniofaciala missbildningar, det som också kallas kraniofacial kirurgi, koncentrerad till två centra med rikssjukvårdsuppdrag: Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Verksamheten vid Akademiska ingår i nätverket CRANIO tillsammans med ett antal excellenscentra i Europa. Inom nätverket samarbetar man i framtagande av behandlingsriktlinjer, utfallsmått, fortbildning och spridning av kunskap. Nätverket koordineras av Erasmus Medical Center och är uppdelat i ett antal arbetsgrupper för de olika ingående diagnoserna.

 

– När vi har behov att bedöma en patients diagnos och behandling ger nätverket tillgång till en virtuell rådgivande nämnd som består av olika experter. Detta sker via en specifik IT-plattform och telemedicinsk utrustning, förklarar Daniel Nowinski.

Vilka diagnoser som ingår i varje nätverk bestäms av specialister vid berörda centra. För att kunna delta måste man leva upp till ett antal kvalitetskrav. Vid ansökan anges bland annat beskrivning av verksamheten; antal patienter, tillgång till expertis, utfall, forskning etc. Varje medlemslands hälsomyndighet (i Sveriges fall Socialstyrelsen) utfärdar ett brev till stöd för verksamheten. På vissa valda centra görs även platsbesök. I princip kan alla som möter kvalitetskraven ingå.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>