Forskningsstudie om tandvårdsrädsla har publicerats

En tvåårig uppföljningsstudie på barn med tandvårdsrädsla vid 7 års ålder och 9 års ålder som utförts vid Folktandvården Södertälje och har nu publicerats i Dentistry Journal.

Studien visar att tandvårdsrädslan hos barnen ökade under studietiden.

Den publicerade artikeln har titeln ”Factors associated with Dental Fear and Anxiety in Children Aged 7 to 9 Years” och är skriven av Andreas Dahlander och Margaret Grindefjord på Folktandvården Stockholm tillsammans med Fernanda Soares och Göran Dahllöf på Karolinska Institutet.

Det är en uppföljningsstudie där första undersökningen utfördes på 160 barn vid sju års ålder och efterföljande undersökning av samma barn vid nio års ålder. Resultatet visar att tandvårdsrädslan, totalt sett, ökade under studietiden. Detta i motsats till tidigare uppfattning att tandvårdsrädsla mognar bort med stigande ålder.

Rädslan ökade framförallt bland de barn som upplevt smärtsam tandbehandling, eller tandvärk under studietiden. Föräldrar med tandvårdsrädsla var också en bidragande orsak till att tandvårdsrädsla bland barnen ökade. Författarna föreslår att tandbehandling av barn i större utsträckning bör fokusera på psykologiskt omhändertagande och förberedelse inför behandling.

Studien är utförd av Folktandvården Stockholm i samarbete med pedodontiavdelningen på Karolinska Institutet och har finansierats av Folktandvården.