Att få chansen att utvecklas vidare i yrkeslivet

När en människa hamnar i kris har vi många gånger svårt att veta hur vi ska bemöta personen.

Att få chansen att utvecklas vidare i yrkeslivet 1Det handlar inte bara om privata situationer, utan även arbetsmässiga. En av kurserna vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildningar berör just detta svåra ämne.

– Att kunna bemöta och samtala om kriser, problem, möjligheter, ångest och sorg utifrån ett existentiellt perspektiv är svårt. Men det är ett område som är viktigt och intresserar många. Under hösten håller vi därför en utbildning i just det ämnet, som vänder sig till bland annat beteendevetare, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socionomer, chefer, ja helt enkelt de som arbetar med mänskliga möten, säger Anette Mimer Sjöblom, chef för uppdragsutbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Lance Cederström, som håller i utbildningen existentiell vägledning, höll under våren två välbesökta frukostseminarier på högskolan. Höstens utbildning går djupare in på hur det utforskande samtalet ska ta rätt väg och hur man bemöter, lyssnar och kommunicerar på ett bra sätt.

– Denna kurs är en av många vi startar under hösten som erbjuder kompetensutveckling för den som behöver vidareutveckling inom sitt yrke. Det är viktigt att även som anställd kunna få utveckla och vidareutbilda sig på ett praktiknära sätt, säger Anette Mimer Sjöblom.

Förutom kursen i existentiell vägledning inom psykoterapiområdet, ges bland annat kurser kurs i biblioterapeutiskt arbetssätt, psykisk ohälsa, sexologi och våld in nära relationer. Även flera juridik- och handledarutbildningar inom det sociala fältet finns i kursutbudet.