Hem NYHETERFORSKNING Första kartorna från svenska COVID Symptom Study

Första kartorna från svenska COVID Symptom Study

Publicerat av: Redaktionen

Nu presenterar forskare vid Lunds universitet de första nationella kartorna från COVID Symptom Study.

Första kartorna från svenska COVID Symptom Study 3Kartorna visar uppskattad aktuell andel av befolkningen med pågående symtomatisk covid-19-infektion i Sverige.

Mer än 130 000 personer i Sverige deltar i forskningsstudien COVID Symptom Study vid Lunds universitet och rapporterar dagligen i appen om hur de mår. Självrapporterad data från deltagarna har nu analyserats för sammanställning av de första kartorna som uppskattar förekomst av covid-19 över hela landet i den vuxna befolkningen (20-69 år). De län där flest deltagare sannolikt har covid-19 är Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län, där uppskattningsvis 3-3.5 procent har en pågående symtomatisk covid-19-infektion. De länen med lägst andel är Skåne, Kronoberg, Jönköping och Västernorrland, med 1.5-2 procent sannolikt infekterade.

Beräkningarna som presenteras idag baseras på metoder att analysera data från COVID Symptom Study som har utvecklats av forskare på King’s College London och som har publicerats i tidskrifterna Science och Nature Medicine (se länkar nedan). De studierna visar att det finns vissa kombinationer av symtom som är starkt förknippade med en pågående covid-19-infektion.

I början på april uppskattade forskarna att i de mest drabbade områdena i Storbritannien hade 6-10 procent av befolkningen en aktiv infektion, men att andelen med symtom sedan dess sjunkit kraftigt. Denna minskning är också bekräftad från ett flertal andra datakällor. De brittiska forskarna har med hjälp av data från appen också kunnat förutsäga ökningar av antal nydiagnostiserade covid-19-fall inom sjukvården med 5-7 dagars framförhållning.

I de kartor som idag publiceras har samma analysmodeller och kombinationer av symtom använts för att uppskatta hur stor andel av den svenska befolkningen mellan 20-69 år som i dagsläget troligen har en pågående symtomatisk covid-19-infektion, och som därmed sannolikt skulle testa positivt om de blev undersökta för covid-19. Beräkningsmetoden tar hänsyn till vilken åldersgrupp och kön som deltagarna representerar jämfört med befolkningen i respektive län.

Överlag visar Sverige högre andel personer med kombinationer av symtom som tyder på covid-19 än motsvarande beräkningar från Storbritannien samma dag, det vill säga den 10 maj.

– Vi tror att skillnaderna mellan länderna beror på faktiska skillnader i förekomst av symtomatiska covid-19-infektioner, säger Paul Franks, professor vid Lunds universitet och initiativtagare till forskningsstudien i Sverige.

– Det skulle också kunna bero på att deltagare i Sverige svarar annorlunda på frågorna eller att personer som har symtom deltar i studien i större utsträckning i Sverige jämfört med i Storbritannien. Vi kommer därför att göra fortlöpande analyser för att undersöka hur trenderna i Sverige förändras över tid. Vi kommer också jämföra data från COVID Symptom Study med data från andra kartläggningar av covid-19 i Sverige.

För att kunna driva forskningen framåt hoppas forskarna vid Lunds universitet nu att deltagarna fortsätter att rapportera dagligen oavsett om de har symtom eller ej. Nya deltagare är också varmt välkomna, särskilt män och personer över 70 år. I nuläget är det för få äldre personer som deltar för att man ska kunna göra säkra beräkningar per län i den åldersgruppen.

– Den största nyttan med våra beräkningar är att vi kommer kunna titta på trender över tid och kan jämföra epidemin i de olika länen. Vår förhoppning är precis som i Storbritannien kunna ge dagliga uppdateringar för att identifiera nya “hotspots” innan dessa kan upptäckas i andra övervakningssystem inom hälso- och sjukvård” säger Maria Gomez, professor vid Lunds universitet och en av forskarna som driver studien. “En begränsning med metoden är att den inte fångar personer med en pågående men asymtomatisk infektion, säger Maria Gomez.

Lunds universitet lanserade i samarbete med det brittiska företaget Zoe Global Ltd appen COVID Symptom Study i Sverige den 29 april. Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga förekomst och spridning av covid-19 i Sverige och att identifiera riskfaktorer för allvarlig covid-19. För att understryka att det inte handlar om någon smittspårning har appen globalt bytt namn till COVID Symptom Study.

Forskare från Uppsala universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet har visat stort intresse för att samarbeta med Lunds universitet och Zoe.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>