Hem NYHETER Hur farligt är covid-19 vid graviditet och förlossning och hur riskfyllt är körsång för smittspridning av covid-19?

Hur farligt är covid-19 vid graviditet och förlossning och hur riskfyllt är körsång för smittspridning av covid-19?

Publicerat av: Redaktionen

Den 15-16 december arrangerar Svenska Läkaresällskapet i samarbete med partners Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19 ”State of the Art Covid-19”.

Hur farligt är covid-19 vid graviditet och förlossning och hur riskfyllt är körsång för smittspridning av covid-19? 3Under mötet kommer bland annat svenska forskargrupper eller forskargrupp där svenska medarbetare deltagit presentera sina vetenskapliga studier avseende SarsCov-2/covid19.

– Intresset för att bidra med forsknings fynd om covid-19 är stort, säger Lars- Magnus Andersson, ordförande i den vetenskapliga kommittén. Vi har fått in över 100 abstrakt som bedömts av den vetenskapliga kommittén. Två vetenskapliga studier som särskilt fångat vårt intresse handlar om förlossningsutfallet i Sverige under pandemin samt en studie om respiratoriska droppar och aerosoler från tal och sång.

Ingen ökad risk för dödfödda barn i Sverige under Covid-19-pandemin


Internationella studier har visat en minskad förekomst av förtidig födsel och en ökad risk för dödfödda barn i samband med covid-19-pandemin. Nu visar en svensk studie som undersökt förlossningsutfallet nationellt att Sverige avviker något från de internationella studierna. Resultaten visar bland annat att risken för att barn dör i magen inte har ökat hittills under covid-pandemin, samtidigt ser man dock en något ökad förekomst av havandeskapsförgiftning.

Forskargruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset som består av Olof Stephansson, Karin Petersson, samt Michaela Granfors har genomfört en studie genom att jämföra samtliga förlossningar i Graviditetsregistret under april-juli 2020 med motsvarande tidsperiod under 2015-2019. Gruppen har jämfört data gällande förtidig förlossning (före graviditetsvecka 37, 34 respektive 28), låg födelsevikt i relation till graviditetsvecka, förekomst av havandeskapsförgiftning, stor blödning i samband med förlossningen (> 1000 ml) samt dödfödda barn.

– Vår studie visar en något minskad förekomst av förtidig födsel, låg födelsevikt och stor blödning i samband med förlossning i Sverige under covid-19 pandemin hittills, säger Olof Stephansson, förlossningsläkare och forskare vid Karolinska Institutet. Vi kan inte se en ökad risk för att barn dör i magen eller allvarliga förlossningskomplikationer, utan möjligtvis en marginell minskning under pandemin. Det vi dock kan notera är en något ökad förekomst av havandeskapsförgiftning, avslutar Olof Stephansson.

Sång och tal i högljudda miljöer bör betraktas som riskfulla aktiviteter under covid-19-pandemin

Under covid-19-pandemin har körsång begränsats starkt efter att man upptäckt att körövningar och konserter resulterat i utbrott av covid-19. Vid en körövning i Skagit County, Washington state, USA, spreds sjukdomen till 87 % av deltagarna. Man misstänkte att utandade droppar och aerosoler kan ha bidragit till den effektiva smittspridningen, men kunskap om aerosolemissioner vid sång saknades i mars när det hände. En svensk forskargrupp från Lunds universitet har nu genomfört en studie för att mäta hur mycket droppar och aerosoler som sprids från utandningsluft vid sång jämfört med vid tal.

Studien genomfördes med tolv frivilliga sångare och mätningar utfördes i en renluftskammare när sångarna sjöng en kort, konsonantrik text. Sångarna fick dels sjunga in i en tratt, där aerosolpartiklar i storleken 0,5-20 mikrometer mättes, och dels sjunga framför en höghastighetskamera där droppar studerades med bildanalys. Luftprov samlades även in från två covid-19-sjuka personer som andades, läste högt eller sjöng.

– Resultatet visar att sångarna andades ut en större mängd aerosol under sång än under tal, och ännu mer under högljudd sång. Även antalet utandade droppar ökade under sång och högljudd sång, säger Malin Alsved, doktor vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet. Då testpersonerna sjöng högljutt med munskydd var mängden utandad aerosol och droppar låg, i nivå med normalt tal. Munskydden hindrade alltså både aerosoler och droppar från att spridas till omgivningen. Inga virus detekterades i luftproverna, men fler prover hade behövts för att kunna dra slutsatser om detta. Vad vi har lärt oss här är att sång och tal i högljudda miljöer bör betraktas som riskfulla aktiviteter under covid-19-pandemin, avslutar Malin Alsved.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>