iGRUPP – uppdaterade program med användarvänlig design

Psykologpartners gruppbehandlingar kommer nu i reviderad version och med nya pedagogiska filmer.

iGRUPP - uppdaterade program med användarvänlig design 1– Våra program har fått en ny layout vilket vi ser att våra kunder och klienter uppskattar, säger Ella Radvogin som arbetat med programmen sedan start.

iGRUPP används redan inom primärvård, företagshälsovård och psykiatri. I Psykologpartners utbud finns gruppbehandlingar för stress, oro, ångest, depression och sömnproblem.

De olika inriktningarna och det digitala stödverktyget gör att iGRUPP kan anpassas på ett flexibelt sätt och utifrån skiftande behov hos både behandlare och klienter.

– Vår förhoppning är att våra grupprogram ska nå ut till ännu fler som behöver hjälp med sitt mående. Vi vill vara med och stötta verksamheter i arbetet med att förkorta väntetiden till effektiv psykologisk behandling. Vi ser att iGRUPP behövs där ute, fortsätter Ella.

Se introduktions film här