Integrum – ett nytt system för behandling av fantomsmärta

Integrum har CE-märkt Neuromotus, ett nytt system som utnyttjar virtuell och förstärkt verklighet (virtual and augmented reality) tillsammans med artificiell intelligens för behandling av fantomsmärta.

Integrum – ett nytt system för behandling av fantomsmärta 1Fantomsmärta är ett plågsamt tillstånd för vilket det inte har funnits någon effektiv behandling. Andelen av amputerade som lider av fantomsmärta rapporteras vara mellan 42-80%. Patienter som lider av fantomsmärta har historiskt blivit försummade, framförallt på grund av bristen av effektiva behandlingsmetoder och en bristande förståelse för tillståndet. De här patienterna tvingas ofta till ständig medicinering med de negativa konsekvenser som långvarigt användande av starka smärtstillande preparat medför, eller lämnas åt ett liv med ständig smärta.

Neuromotus erbjuder en lösning för individer som lider av fantomsmärta. En nyligen publicerad studie i the Lancet (högst rankade vetenskapstidskriften i Europa) visade att vår produkt är ett effektivt alternativ även för patienter där alla andra behandlingsmetoder har misslyckats. Patienter som under årtionden lidit av kronisk fantomsmärta blev av med sin kroniska smärta och minskade sitt behov av smärtstillande mediciner efter att ha använt vår produkt. Dessa förbättringar var fortfarande märkbara 6 månader efter behandlingen vilket är av stor betydelse för den kliniska relevansen vid behandling av kroniska tillstånd.

“Neuromotus överensstämmer väl med Integrums engagemang för att förbättra livet för individer med amputation. Det gör oss glada att veta att vår produkt kan hjälpa personer som lider av fantomsmärta runt om i världen och ge dem möjlighet att leva ett bättre liv. Jag är glad att se att vi redan har beställningar från flera olika kliniker och forskningscenter i Europa”, säger María López, VD på Integrum.