Läkarkåren går samman och arrangerar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner presenterar ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 15–16 december 2020.

Läkarkåren går samman och arrangerar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 1Mötet är webbaserat och vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Det blir ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

– Att ständigt vara uppdaterad om Covid-19 är avgörande för att vi som arbetar inom hälso- och sjukvården ska kunna säkerställa diagnos och ge bästa möjliga vård och behandling, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi såg tidigt ett stort behov av att samlas till digitala möten och ställde om hela SLS programverksamhet för kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Nu vill vi samlas över professionsgränserna för att summera vad vi vet.

Lars-Magnus Andersson ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen kommer att leda arbetet med programmets vetenskapliga innehåll och har under pandemin haft en nyckelroll i kunskapsutbyten mellan läkare.

– Det pågår en intensiv forskning om Covid-19 och vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid och fortsätter att lära oss nya saker varje dag, säger Lars- Magnus Andersson. Mötet kommer att presentera den senaste forskningen och det blir två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset. Mötet kommer även att erbjuda möjlighet till presentation av egna forsknings- och utvecklingsprojekt från svenska forskargrupper med anmälan och möjlighet att skicka in abstrakt från och med mitten av oktober.