EU:s plan mot cancer: presenterar landsprofilerna om cancer inom ramen över cancerrelaterad ojämlikhet
Hem NYHETERCANCERVÅRD EU:s plan mot cancer är: presenterar landsprofilerna om cancer inom ramen över cancerrelaterad ojämlikhet

EU:s plan mot cancer är: presenterar landsprofilerna om cancer inom ramen över cancerrelaterad ojämlikhet

Publicerat av: Redaktionen

Inför Världscancerdagen den 4 februari presenterar kommissionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i dag de första landsprofilerna om cancer inom ramen för det europeiska registret över cancerrelaterad ojämlikhet för alla EU-länderna, Norge och Island.

Landsprofilerna visar att EU-länderna spenderade betydande belopp – nästan 170 miljarder euro – på cancervård under 2018.

De visar också att lungcancer är den överlägset dödligaste cancerformen.

Det råder även stora ojämlikheter i cancerdödlighet mellan och inom EU-länderna. Detta kan delvis förklaras genom olika exponering för riskfaktorer för cancer, men också genom hälsosystemens olika kapacitet att tillhandahålla snabb och fri tillgång till tidig diagnos och cancervård och cancerbehandling av hög kvalitet. Landsprofilerna visar att kartläggning av utmaningar och utbyte av bästa praxis mellan medlemsländerna kan hjälpa länderna att hantera cancerrelaterade ojämlikheter.

Landsprofilerna kommer att presenteras under en högnivåkonferens inom ramen för EU:s plan mot cancer: Conference on cancer – Equity, excellence and innovation: modern cancer care for all. Konferensen anordnas gemensamt av kommissionen och det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Ytterligare information från landsprofilerna om cancer

I landsprofilerna betonas andra viktiga uppgifter:

  • Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i EU efter hjärt-kärlsjukdomar, och orsakar 26 % av alla dödsfall.
  • Det är nästan dubbelt så stor cancerdödlighet i vissa länder jämfört med andra, och det är stor skillnad i cancerdödlighet mellan könen.
  • Det råder stor socioekonomisk ojämlikhet i cancerdödlighet. Dessa skillnader kan delvis förklaras genom olika exponering för riskfaktorer såsom rökning, fetma, skadlig alkoholkonsumtion och luftföroreningar. De övergripande riskfaktorerna tenderar att vara vanligare hos män samt hos låginkomsttagare och lågutbildade.
  • EU-länderna har olika utmaningar när det kommer till att tillhandahålla cancervård av hög kvalitet. Vissa länder är väl utrustade, men har brister vad gäller kvalificerad sjukvårdspersonal, medan andra länder har många kvalificerade läkare men saknar exempelvis strålbehandlingsutrustning.
  • Utgifterna för förebyggande vård har ökat de senaste åren. De står dock fortfarande bara för 3,4 % av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård.
Åtgärder för att bekämpa ojämlikheter på EU-nivå

Kommissionen har på rekordtid redan genomfört många av åtgärderna i EU:s plan mot cancer. Den 23 januari lanserade kommissionen det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer för att stödja vårdgivare, forskningsinstitut och innovatörer att på bästa sätt använda innovativa datadrivna lösningar för behandling och vård av cancer.

Rådets nya rekommendation om cancerscreening, som antogs i december 2022, är också en viktig del av ett nytt EU-finansierat cancerscreeningsprogram. Syftet är att 90 % av alla i EU som uppfyller kriterierna ska erbjudas screening för bröst- och livmoderhalscancer samt tjock- och ändtarmscancer. Programmet har nu utökats till att omfatta även lungcancer, prostatacancer och (på vissa villkor) magcancer.

Fortsatt arbete för att genomföra mer än 30 åtgärder det kommande året. Bland de främsta initiativen kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till rådets rekommendation om cancerformer som kan förebyggas genom vaccin, tillsammans med en uppdatering av rådets rekommendation från 2009 om en rökfrimiljö för att skydda invånarna mot tobak och bidra till att uppnå målet med en tobaksfri generation senast 2024.

Bakgrund

Till det första offentliggörandet den 1 februari 2023 har totalt 29 landsprofiler om cancer för EU27, Island och Norge framställts med hjälp av OECD. Landsprofilerna fungerar som ett verktyg för att kartlägga ojämlikheter i förebyggande och vård av cancer. De belyser de främsta prestationerna, utmaningarna och olikheterna i respektive land och jämför resultaten för enskilda länder med situationen i EU som helhet. Detta kan stödja beslutsfattare och bidra till att styra investeringar och insatser på regional och nationell nivå och på EU-nivå inom ramen för EU:s plan mot cancer.

EU:s plan mot cancer: presenterar landsprofilerna om cancer inom ramen över cancerrelaterad ojämlikhetEU:s plan mot cancer är en viktig pelare i den europeiska hälsounion som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade 2020. Cancerplanen lanserades 2021 och fastställer en ny EU-strategi för cancerprevention, behandling och vård med en integrerad flerpartsstrategi där hälsa genomsyrar all politik. I planen föreslås 10 flaggskeppsinitiativ och flertalet åtgärder för att hantera hela sjukdomsförloppet.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>