Livsviktig studie om vår hjärthälsa
Hem NYHETERFORSKNING Livsviktig forskning om vår hjärthälsa

Livsviktig forskning om vår hjärthälsa

Publicerat av: Redaktionen

Hjärtinfarkt, stroke och TIA är exempel på hjärt- kärlsjukdomar som är vanligaste dödsorsaken i landet.

Högst dödlighet i dessa sjukdomar har Norr- och Västerbotten.

Forskare vid Umeå universitet följer utvecklingen i mångåriga studien Monica, som i början av nya året ska genomföras för åttonde gången.

Invånarna i Norrbotten löper exempelvis mer än dubbelt så hög risk att dö i hjärtinfarkt än de som bor i Stockholm – vilka har lägst risk i landet att drabbas. Risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar har att göra med exempelvis hög ålder, högt blodtryck, höga blodfetter och fetma, ohälsosamma matvanor, låg fysisk aktivitet och rökning.

Sedan 1985 följer forskare vid Umeå i Monica-studien, utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar och diabetes samt hur riskfaktorerna för dessa förändras över tid i både Norr- och Västerbotten. Visserligen har utvecklingen gått åt rätt håll, men ännu återstår mycket forskning och insatser för förbättring av hälsoläget.

Livsviktig studie om vår hjärthälsa

Stefan Söderberg

– Vi har kunnat se att rökning har minskat, att kolesterolnivåerna har minskat och att under senare år också blodtrycket har börjat sjunka, säger Stefan Söderberg, projektansvarig forskare vid Umeå universitet. Den här utvecklingen beror på förändrad livsstil med bättre kost och mer fysisk aktivitet, men också för att högt blodtryck och höga kolesterolnivåer hittas och behandlas mer effektivt.

Dödlighet före och efter sjukhus

Dödlighet i exempelvis hjärtinfarkt kan delas upp i död före sjukhus och död under/efter sjukhus. Den senare har förbättrats drastiskt på grund av bättre vård och skärpt sekundärprevention.

– När personen lämnar sjukhuset ska det helt vara slutrökt, kolesterolsänkande medicin insatt och blodtrycket behandlat.

I takt med att kolesterol har sjunkit har insjuknandet i hjärtinfarkt gått ned – och kolesterol har sjunkit drastiskt i norra Sverige, det visar Monica-studien. Samtidigt ökar fetma som kan motverka dessa framsteg. Monica-studien visar att befolkningen utanför tätort blir allt fetare.

– Problemet är det som händer innan hjärtinfarkt och stroke uppstår. Så länge riskfaktorerna finns och är höga kommer människor att dö i hastig hjärtdöd. Dessa utgör cirka en fjärdedel av alla infarkter, och de har inte minskat i samma takt som död under och efter sjukhus, säger Stefan Söderberg.

Synliggöra riskerna

I början av 2022 startar åttonde Monica-undersökningen. 2500 personer i åldrarna 25-74 år är slumpvis utvalda att delta. Undersökningarna är i princip desamma som vid Västerbottensundersökningarna, men med den skillnaden att här väljs ett antal deltagare ut slumpvis.

– Det är viktigt att delta i studien för både den egna hälsan och för forskningen kring folkhälsan. Deltagarna får återkoppling på sina resultat och beroende på testresultat hänvisas deltagaren till rätt vårdinstans för rådgivning och behandling, säger Stefan Söderberg.

– Vi kan visa testresultaten och prata omkring dessa. För det kan vara så att även om du känner dig helt frisk och inte ser några som helst hälsorisker för din egen del, kan testresultaten visa att du exempelvis behöver blodtryckssänkande medicin eller gå ner i vikt för att förebygga allvarliga sjukdomar.

Två team, ett i vardera regionen, kommer att turnera runt för att undersöka och provta deltagarna under perioden januari till april. Personerna får en grundlig hälsokontroll samtidigt som mycket värdefulla data samlas in för folkhälsa och för forskningen.

– Resultaten från undersökningarna kommer att sammanställas och presenteras för ansvariga för sjukvård och folkhälsa i Norr- och Västerbotten. Detta möjliggör riktade insatser baserat på kunskap. Exempelvis, om blodtrycket är förhöjt inom en region jämfört den andra bör det leda till intensifierad upplysning och enklare tillgång till blodtrycksmätning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>