Mät om du har radon – en billig livförsäkring!

Radon är en radioaktiv gas som varken syns, luktar eller smakar.

Mät om du har radon - en billig livförsäkring! 1Exponeras du för radon, ökar risken för lungcancer drastiskt. I Sverige är gränsvärdet 200 Bq/m3. Inom EU är gränsvärdet lägre 100 Bq/m3 och diskussion pågår att sänka det till 50 Bq/m3. WHO skriver “Risken för lungcancer stiger med 16% per 100 Bq/m3. Risken för lungcancer stiger proportionerligt med stigande radonexponering”. Därför är det viktigt att den upptäcks i tid.

Enda sättet att veta om man har för höga radonvärden är att mäta. Mätperioden slutar 30 april. En tillförlitlig mätning ska pågå minst under två månader. Så beställ mätdosor nu, innan det är för sent. Både till din bostad men också till din  arbetsplats. Vänd dig exempelvis till www.radonova.se.

Se också filmen om varför villaägarna i Sollentuna valde ARDEX system för att komma tillrätta med 4.000 Bq/m3 Klicka här!