Mobil testbädd skapar unika möjligheter för framsteg i vården
Hem NYHETERFORSKNING Mobil testbädd skapar unika möjligheter för framsteg i vården

Mobil testbädd skapar unika möjligheter för framsteg i vården

Publicerat av: Redaktionen

Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas helt nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser.

Mobil testbädd skapar unika möjligheter för framsteg i vården 2En fullt utrustad ambulans för simuleringar och ljud- och bildupptagning, samt en ”plug&play” IT-testmiljö är viktiga komponenter i det unika konceptet.

Tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Ambulansverksamheten vid SKAS och SÄS, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB kommer PICTA – Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park, driva projektet PreTest som just dragit igång efter att ha mottagit finansiering från Vinnova.

– I PreTest ska en mobil prehospital testbädd etableras, stötta och bidra till vårdens digitalisering. Vi får möjlighet till forskning samt att testa och utvärdera både ny teknik och nya vårdprocesser i en realistisk miljö. Då kan vi under kontrollerade former hantera delar som det är svårt eller omöjliga att genomföra i en kliniskt operativ verklighet, säger Johanna Bergman, projektledare på PICTA.

Västra Götalandsregionen ger projektet tillgång till en kvalificerad IT-testmiljö som skall anpassas för de prehospitala kraven.

Denna gör det möjligt att testa nya IT- och e-hälsolösningar t.ex. genom att via kända och etablerade gränssnitt tillhandahålla fiktiva patientjournaler och dela information mellan lösningar. Detta gör simuleringarna realistiska men förenklar också för olika parter att testa nya lösningar samt beslutsstöd i en realistisk och standardiserad miljö.

-Det är en fantastisk möjlighet att kunna förfoga över en ”riktig” ambulans för testbädden. Den kommer också vara tillgänglig som extrafordon i den ordinarie verksamheten, vilket öppnar upp för värdefulla kliniska möjligheter där vi direkt kan gå från den simulerade miljön till verklig operativ verksamhet, berättar Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA.

-Det regionala prehospitala samverkansnätverk som testbädden ingår i har en samlad unik kompetens inom såväl prehospital vård och ICT, som i design, genomförande och analys inom simulerade forskningsförsök och studier. Detta skapar oerhört fina förutsättningar för projektet, avslutar Bengt Arne.

Testare i projektet kommer att vara sjukvården, näringsliv, samt forskare inom prehospital sjukvård. Flexibiliteten som mobiliteten innebär gör att testbädden blir tillgänglig oavsett var testaren finns. I projektet kommer tester därför att genomföras på olika ambulansstationer i regionen, men i planerna ligger också att testa utanför VGR.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>