Möjlighet att lägga in sig själv ger ökad livskvalitet för psykiatripatienter
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA Möjlighet att lägga in sig själv ger ökad livskvalitet för psykiatripatienter

Möjlighet att lägga in sig själv ger ökad livskvalitet för psykiatripatienter

Publicerat av: Redaktionen

Brukarstyrda inläggningar (BI), är positivt både för den som är sjuk och anhöriga.

Det visar ny forskning från Region Skånes psykiatri.

Behandlingsmodellen går ut på att personer med återkommande självskadande och/eller suicidnära beteende ska kunna lägga in sig själva på psykiatrisk avdelning, när de behöver extra stöd och närmar sig en kris.

Möjlighet att lägga in sig själv ger ökad livskvalitet för psykiatripatienterFem studier i en ny doktorsavhandling visar att BI ger brukarna större självständighet, ökat välmående och bättre relationer till både vården och sina anhöriga.

Behandlingsmetoden kan minska stress och därmed risken för självskada och suicid. För att få tillgång till BI skriver brukaren ett individuellt avtal tillsammans med vårdpersonal från heldygnsvården och öppenvården. Brukaren ges möjlighet till självinläggning på psykiatrisk avdelning upp till tre nätter per gång, högst tre gånger i månaden.

BI ger ökad livskvalitet

– Intervjustudierna visar att BI ökar livskvaliteten, bland annat genom att erbjuda trygghet och återhämtning. Det har positiva effekter på relationer överhuvudtaget och i synnerhet i relationen till vården. De med BI känner större inflytande och makt över sin egen vård. Ens relation till anhöriga förbättras också, då man blir mindre beroende av dem. Något som de anhöriga också uppgav att de upplever som positivt i de gruppintervjuer vi genomförde, säger Rose-Marie Lindkvist, doktorand vid forskargrupp psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet.

I hennes avhandling om BI intervjuades bland annat personer med tillgång till BI om sina erfarenheter. Fokus var vuxna personer med en historik av omfattande psykiatrisk inläggning samt ungdomar med tillgång till BI.

Vissa utmaningar

Studien visade också vissa svårigheter med BI. Exempelvis har man upplevt att det funnits brister i bemötande och att medarbetarna ibland haft dålig kunskap om vad BI är. Det kan också vara utmanande om BI genomförs på avdelningar med akuta inläggningar då man är inlagd på olika premisser.

Hälsoekonomiska vinster

– Vi genomförde också en hälsoekonomisk analys som bland annat visade att tillgång till BI ger signifikanta vinster i det som kallas kvalitetsjusterade levnadsår. Ett mått som bland annat beskriver livskvalitet, säger Rose-Marie Lindkvist.

Vårdmodellen kan också ge minskade kostnader för vården vid en genomsnittlig beläggning på 85 procent. Sammanfattningsvis indikerade resultaten att BI bidrar till en mer personcentrerad vård, men att dess kostnadseffektivitet beror på sjukdomens svårighetsgrad och samhällets prioriteringar.

– Personalens bemötande och tillgänglighet är också avgörande för att BI ska ge avsedda effekter, säger Rose-Marie Lindkvist.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>