Hem NYHETERFORSKNING Nu startar Sveriges första nationella prehospitala datalabb under ledning av PreHospen

Nu startar Sveriges första nationella prehospitala datalabb under ledning av PreHospen

Publicerat av: Redaktionen

Nu startar Sveriges första nationella prehospitala datalabb under ledning av PreHospen vid Högskolan i Borås och PICTA vid Lindholmen Science Park.

Datalabbet blir en viktig resurs för innovation, samverkan och forskning.

Ett mål är att labbet ska bli en kunskapsnod som underlättar samverkan mellan regioner, näringsliv och forskare. Projektet finansieras av Vinnova.

Prehospital data handlar om stora mängder av olika slags data från och om ambulanssjukvården och dess patienter. Den kan vara insamlad av forskare eller finnas i register och bestå av journaler, intervjuer, olika typer av studier eller data från ambulansverksamheter. Prehospital data av god kvalitet är dyr, resurskrävande och svårtillgänglig, samtidigt som efterfrågan är stor.

– En forskare som forskar om sepsis i ambulanssjukvården kan idag behöva logga in i sju olika IT/journal-system för att manuellt få ut den data som behövs om en enda patient. Forskaren kan sedan behöva samla in detta för tusentals patienter, där samma procedur behöver göras för var och en av patienterna, säger Hanna Maurin Söderholm, universitetslektor vid Högskolan i Borås och programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park.

Nationell resurs inom prehospital ambulanssjukvård

Idag saknas det både sammanhang och datamiljöer som ger överblick över prehospital data, och som även tillhandahåller modeller och arbetssätt för datadelning och användning. En förhoppning med datalabbet är att underlätta både användning och tillgång till forskningsdata som i sin tur kommer att bidra till nya innovationer, underlätta för samarbeten och ge bättre uppföljning av ambulanssjukvården.

Nu startar Sveriges första nationella prehospitala datalabb under ledning av PreHospen 3

– Tillgång och kvalitet på prehospital data för uppföljning av den prehospitala vården är en av de största utmaningarna inom såväl forskning som innovation. Det är en nyckel till att kunna arbeta informationsdrivet inom vården, utveckla beslutsstöd och driva forskning inom området. Men sammanhanget är mycket komplext och innefattar en rad utmaningar, säger Hanna Maurin Söderholm.

Datalabbet ska bli ett första steg mot att prehospital data från olika källor struktureras, tillgängliggörs på ett säkert sätt, och därmed bidrar till att säkerställa en god ambulanssjukvård nationellt.

Unik tillgång för att samla och tillgängliggöra data

Hälso- och sjukvårdsdata är ofta känslig och mycket information kan med dagens förutsättningar inte delas. Det finns ett stort behov att ta fram processer för överföring av data på ett säkert sätt. Projektet ska därför ta fram möjliga lösningar för säker dataöverföring. Det kan exempelvis ske genom nya sätt för anonymisering och delning av data via så kallad decentraliserad AI och syntetisk och klonad data. Tekniken innebär bland annat att data kan beskrivas, tillgängliggöras och bli sökbar utan att det medför en faktisk flytt av data.

– Datalabbet kommer att ge en unik tillgång till prehospital data vilket är en förutsättning för att kunna utveckla prehospitala beslutstöd, menar Magnus Andersson Hagiwara, professor och föreståndare för PreHospen vid Högskolan i Borås.

En engagerad projektkonstellation

– Vi är glada att vi lyckats samla en så stark och engagerad projektkonstellation, och att vi har ett starkt stöd från såväl journal- och beslutsstödsleverantörer som från olika företag i detta initiativ, säger Hanna Maurin Söderholm.

I projektet ingår följande projektparter:

  • PreHospen – Centrum för Prehospital Forskning vid Högskolan i Borås är ett nationellt ledande forskningscentrum för prehospital forskning och har som målsättning att öka kunskapstillväxt inom det prehospitala området. PreHospen är ägare av datalabbet och på sikt den part som driver labbet. PreHospen koordinerar även Ambulansregistret, AmbuReg, ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård med syfte att initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Ambulanssjukvården i Sverige utför runt 1 000 000 uppdrag per år och samtliga 21 regioner är anslutna till registret och lämnar data om ambulansuppdrag.
  • Prehospital ICT Arena –  PICTA drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med sjukvård, näringsliv och akademi. Syftet är att genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning driva innovation, nyttiggörande och digitalisering inom den prehospitala sjukvården. PICTA:s roll är att koordinera projektet, och bygga upp labbinfrastrukturen tillsammans med AI Sweden, svenskt nationellt centrum för tillämpad AI, vid Lindholmen Science Park.
  • Avdelningen för specialiserad vård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys, Region Värmland bidrar med sin kunskap och erfarenhet av att arbeta med och bygga upp infrastruktur för prehospital data.
  • Vidare finns en konstellation av intressenter från journal- och beslutsstödsleverantörer, andra företag inom området samt nationella domänexperter kopplade till projektet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>