Hem NYHETERINFORMATIONSSÄKERHET Nya möjligheter till informationsöverföring inom vård och omsorg

Nya möjligheter till informationsöverföring inom vård och omsorg

Publicerat av: Redaktionen

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår en ny reglering som möjliggör ökad och förenklad informationsöverföring inom och mellan vård och omsorg.

Nya möjligheter till informationsöverföring inom vård och omsorg 3Förslagen överlämnades till socialminister Lena Hallengren i dag, den 18 januari 2021.

Utredningen föreslår att möjligheten till sammanhållen journalföring som i dag finns inom hälso- och sjukvården, ersätts med ett nytt regelverk kallat sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Regelverket gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att göra dokumentation om patienter och äldre och personer med funktionsnedsättningar som får socialtjänst, elektroniskt tillgänglig mellan sig. Olika aktörer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan därmed på ett smidigare och säkrare sätt ta del av varandras information. Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Uppgifter får inte överföras genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om personen motsätter sig det, och för att få del av uppgifter hos någon annan krävs som huvudregel personens samtycke. Det ska också vara frivilligt för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att använda de ökade möjligheterna att dela information elektroniskt som den föreslagna lagen ger.

– Förslagen ger sådana möjligheter att dela information om äldre som Coronakommissionen efterlyst och skulle kunna börja gälla under 2022 eller tidigare om processen skyndas på, säger utredaren Sören Öman.

Ökade möjligheter att följa upp kvalitet över organisationsgränser

Vård och omsorg utförs i dag av en mängd olika aktörer. Utredningen bedömer att det finns ett stort behov hos regioner och kommuner av att kunna följa upp offentligt finansierad vård och omsorg oberoende av vem som utför den. Det föreslås därför att regioner och kommuner i syftet att följa upp kvaliteten får använda personuppgifter från andra aktörer, t.ex. privata utförare inom vård och omsorg, om den enskilde inte motsätter sig det. Beslut om att genomföra kvalitetsuppföljning måste dock fattas av fullmäktige i respektive region eller kommun.

Inom socialtjänsten gäller förslaget bara uppföljning av insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Stort behov av smidigare informationsöverföring inom vård och omsorg

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har under de senaste decennierna genomgått stora strukturförändringar som påverkar förutsättningarna att bedriva vård och omsorg. Hit hör ökningen av antalet utförare till följd av privatiseringen och den ökande andelen äldre i befolkningen som får insatser av olika aktörer. Dessutom sker en snabb teknisk utveckling som skapar både nya möjligheter och nya risker när det gäller att överföra information inom vård och omsorg.

Det har därför uppkommit ett stort behov av smidigare informationsöverföring mellan olika aktörer inom vården och omsorgen. Förslagen skapar juridiska förutsättningar för en effektiv överföring av information mellan de som är inblandade i vården och omsorgen av våra äldre och personer med funktionsnedsättningar samtidigt som individens integritet och självbestämmande respekteras. Syftet är att uppnå en mer sammanhållen informationsöverföring och bättre kvalitet inom vård och omsorg som sätter individen i centrum utan att organisatoriska gränser styr.

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår bland annat:

 •  Ett nytt regelverk om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
  •    Ökade möjligheter att överföra information om patienter och äldre och personer med funktionsnedsättningar mellan vård och omsorg.
  •    Ökade möjligheter till uppföljning av kvaliteten på offentligt finansierad vård och omsorg.
  •    En ny, gemensam lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
  •    Sekretessbrytande bestämmelser mellan verksamheter som bedriver socialtjänst inom en kommun.
  •    En ny sekretessbrytande regel som medför att en offentlig vårdgivare får lämna ut uppgifter till ett privat vårdföretag, exempelvis vid verksamhetsövergångar.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>