Nystartad resursenhet i region Sydvästra

I början av månaden startade Förenade Care resursenheten i region Sydvästra.

Nystartad resursenhet i region Sydvästra 1Resursenheten ersätter bemanning av sjuksköterskor på jourtid på berörda verksamheter och regionchef Pernilla Lidén är ansvarig.

– Resursenheten kommer arbeta nära våra verksamheter vilket blir en kvalitetshöjning och ett led i att säkra god vård och omsorg, berättar Pernilla Lidén, Regionchef Sydvästra.

Resursenheten består av Leg. Sjuksköterskor som bemannar samtliga SÄBO i region Sydvästra på icke kontorstid.

– Det känns som en väldigt positiv utveckling för oss att driva detta i egen regi och vi hoppas kunna utveckla det i fler regioner där vi idag har jourlösningar via extern leverantör. Vi önskar fortsatt lycka till med resursenheten i Sydvästra och hälsar medarbetarna i resursenheten välkomna till Förenade Care, säger Madeleine Lundström, VD.