Öppen plattform för forskare ska frigöra prekliniska molekylers potential

opnMe.com är en centraliserad plattform som lanseras av Boehringer Ingelheim.

Öppen plattform för forskare ska frigöra prekliniska molekylers potential 1Den ger forskare tillgång till flera förstklassiga verktygsmolekyler som dessutom stöds av ett omfattande informationspaket. Plattformen erbjuder direkttillgång till molekyler för oberoende forskning samt till andra molekyler för forskning i samarbete med Boehringer Ingelheim.

Boehringer Ingelheim har tillkännagivit lanseringen av opnMe.com, en ny plattform som erbjuder forskare över hela världen gratis och öppen tillgång till utvalda prekliniska molekyler för icke-klinisk undersökning. I och med lanseringen tillgängliggörs molekyler till vissa av de mest relevanta målen inom biomedicinsk forskning.

– Tillsammans med forskare över hela världen kan vi skynda på forskningen inom en rad olika biomedicinska forskningsområden, säger Clive R. Wood, fil. dr och vice vd för Discovery Research på Boehringer Ingelheim. Jag bjuder in intresserade forskare över hela världen att besöka opnMe.com och få tillgång till våra molekyler. Vi kommer att mäta initiativets framgång i form av nya experiment, publikationer och samarbeten. Detta sätt att se på öppen innovation speglar vår strävan att eliminera hindren för nya framsteg inom biomedicinsk forskning och ge patienter banbrytande läkemedel, säger Clive R. Wood

Molekylerna på opnMe.com är indelade i två grupper, som erbjuds på olika villkor:

  • De flesta molekylerna erbjuds via ett enkelt varuvagnssystem, utan att immateriella rättigheter behöver diskuteras.
  • För utvalda molekyler finns ett crowdsourcing-alternativ som gör det möjligt att inleda gemensamma forskningsprojekt. Forskare som är intresserade av att samarbeta kring dessa molekyler bjuds in till att skicka in ett forskningsförslag. Om förslaget accepteras kommer forskningen att planeras tillsammans med forskare på Boehringer Ingelheim.