Automatiskt utkast
Hem HÄLSA Osäkert om Försäkringskassan har förbättrat sitt arbete med sjukskrivningar

Osäkert om Försäkringskassan har förbättrat sitt arbete med sjukskrivningar

Publicerat av: Redaktionen

Statskontoret levererade i mars sin slutrapport över Försäkringskassans ärendehantering av sjukskrivningar.

 Försäkringskassan har fått kritik för att andelen avslag varierat över tid och att man inte lyckas stödja individer tillbaka till arbete.

Statskontoret kan dock inte se att de åtgärder som Försäkringskassan vidtagit hittills gett några resultat, och pekar på faktorer som krävs.

Regeringen beställde utredningen efter kritik mot att Försäkringskassans avslag av sjukskrivningar ökade kraftigt för att sedan minska. Detta berodde på att myndigheten tillämpade reglerna i sjukförsäkringen på olika sätt över tid utan att lagstiftningen ändrades. Försäkringskassan fick också kritik pga brister i utredningar om individers rätt till ersättning och att de inte ger individer tillräckligt med stöd för att komma tillbaka i arbete. Problemen gäller framför allt sjukpenning, men i viss mån även sjuk– och aktivitetsersättning.

Andelen avslag ökade när regeringen hade målet att sjukpenningtalet skulle högst vara 9,0

Under 2010-2014 ville regeringen att förtroendet för Försäkringskassan skulle öka och andelen avslag minskade och sjukpenningtalet ökade. 2015 satte regeringen ett mål om att sjukpenningtalet skulle högst vara 9,0 och avslagen ökade. 2019 tog regeringen bort målet och 2021 ändrades lagen och det infördes en möjlighet att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från och med dag 181 i rehabiliteringskedjan. Därefter har andelen avslag återigen minskat, både för pågående sjukfall (som påverkas av lagändringen) och vid första ansökan.

Statskontoret inte säker på om Försäkringskassans åtgärder gett resultat…
Automatiskt utkast

Försäkringskassans avslag av sjukskrivningar ökade kraftigt för att sedan minska. Detta berodde på att myndigheten tillämpade reglerna i sjukförsäkringen på olika sätt över tid utan att lagstiftningen ändrades.

I juni 2021 beslutade Försäkringskassan bland annat om att utveckla och förstärka sitt rättsliga arbete och stärka kunskapen om psykisk ohälsa (som är orsaken till en hög och stigande andel sjukskrivningar). Syftet är att med ett högre fokus på rätten till sjukförsäkring, något som bestäms av lagar och prejudicerande mål, kommer andelen avslag att vara stabil över tid så länge inte lagen ändras. Statskontoret kan dock än så länge inte se några konkreta resultat av Försäkringskassans åtgärder.

Men man anger vissa förutsättningar för att åtgärderna ska leda till en bättre förvaltning

Försäkringskassan behöver vara uthållig i sitt arbete med att få till en stabil rättstillämpning. Myndigheten måste vara tydlig med vad som ska styra respektive inte styra rättstillämpningen. Bland annat gäller detta hur myndigheten ska förhålla sig till mål som regeringen sätter upp.

Försäkringskassan måste lyckas ta reda på hur de bäst kan stödja individer tillbaka till arbete

Försäkringskassan har påbörjat ett arbete för att ta reda på hur de bäst kan stödja individer i att återgå i arbete. Resurserna för det här arbetet måste fredas om de ska lyckas. Statskontoret slår fast att Försäkringskassan måste ha en plan för hur myndigheten ska agera om antalet ansökningar om sjukpenning ökar kraftigt, något som saknas idag.

Försök har gjorts förr, men bättre förutsättningar för att lyckas denna gång enligt Statskontoret

Försäkringskassan har försökt åtgärda problemen med ärendehantering av sjukförsäkringen tidigare. Statskontoret bedömer att det finns bättre förutsättningar att lyckas denna gång, även om det är för tidigt att avgöra om arbetet kommer leda till bestående förbättringar. Försäkringskassan medger nu att de har haft brister. Bland annat medger de att det funnits svängningar i hur sjukförsäkringens regelverk har tillämpats och om att man saknat kunskap om effekten av sitt stöd till individers återgång till arbete.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>