Överläkare vid Norrtälje sjukhus delaktig i stor studie om hjärtstopp

En snabb nedkylning av hjärnan kan minska risken för hjärnskador hos patienter som har drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus.

Överläkare vid Norrtälje sjukhus delaktig i stor studie om hjärtstopp 1
Sune Forsberg ingår i en forskargrupp vid Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet.

Överläkare Sune Forsberg har deltagit i forskningen som skulle kunna ändra riktlinjerna för hur patienter med hjärtstopp behandlas.

Studien syftar till att visa att snabb nedkylning av patienten ökar chanserna att återfå normala neurologiska funktioner efter hjärtstopp. Kylningen sker genom att man för in en näskateter och kyler hjärnan och resten av kroppen med en blandning av syrgas och kylmedel.

– Med den här metoden kan man kyla ner patienten snabbare än med traditionella metoder. Man kyler nära hjärnan, vilket är viktigt för att rädda de neurologiska funktionerna, förklarar Sune Forsberg, överläkare och verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård vid Norrtälje sjukhus.

Forskargruppen som står bakom studien består av fem personer vid Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet. Men studien, som har pågått i flera år, har involverat forskare och patienter i sammanlagt sju länder.

Fler blir återställda

Det finns indikationer på att metoden överlag är framgångsrik vid hjärtstopp. Det mest intressanta resultatet – som genom studien är statistiskt säkerställt – är att patienter med hjärtstopp och kammarflimmer som första rytm, i högre grad blir helt återställda efter den snabba nedkylningen. 32,6 procent av de överlevande i den gruppen var helt återställda tre månader efter behandlingen, mot 20 procent av personerna som kylts ned på traditionellt sätt.

– De här resultaten ser väldigt lovande ut för framtiden, säger Sune Forsberg.