PExA vinnare i “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”

PExA AB (“PExA”) har utsetts till vinnare av “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”, arrangerad av Johnson & Johnson Innovation – JLABS, the Lung Cancer Initiative (LCI) at Johnson & Johnson, och Janssen Research & Development, LLC.

PExA vinnare i "Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge" 1
Erik Ekbo, VD på PExA.

Som vinnare av tävlingen kommer PExA att erhålla en prissumma om 250 000 USD samt mentorskap och coachning från experter vid Johnson & Johnson Innovation, the LCI and Janssen Research & Development, LLC, och access till Johnson & Johnson Innovation – JLABS globala entreprenörsnätverk.

Tävlingen inbjöd innovatörer från hela världen att utveckla lösningar för att på ett bättre sätt kvantifiera de skador som är kända för att vara en del av carcinogenesis (tumörbildning) som härrör från exponering av tobak, med målsättningen att minska tobaksanvändningen genom att motivera rökare att sluta. PExA, som fokuserar på utveckling och kommersialisering av en teknologi som möjliggör för forskare att på ett icke-invasivt sätt insamla proximala biomarkörer för lungsjukdomar, bedömdes utifrån följande:

  • Potential att påverka sjukvårdens resultat i ett strategiskt intresseområde
  • Lösningens unikhet och konkurrensnivå på nuvarande marknad
  • Teknologins kvalitet och genomförbarhet
  • Teamets trovärdighet och kapacitet
  • Klarhet i plan: Milstolpar och definierade go/no go-beslut

Erik Ekbo, VD på PExA:
– Vi är oerhört stolta och exalterade över att ha vunnit denna globala tävling som arrangeras av världsledande företag med målsättningen att förbättra hälsan, framförallt inom lungcancer som är en av de mest förödande sjukdomarna i världen. Utmärkelsen möjliggör för oss att accelerera förverkligandet av lösningar för att förhindra lungcancer.