Positiva data för Otezla vid psoriasisartrit på EULAR
Hem NYHETERFORSKNING Positiva data för Otezla nu vid psoriasisartrit på EULAR

Positiva data för Otezla nu vid psoriasisartrit på EULAR

Publicerat av: Redaktionen

Data från fas IV-studien MOSAIC som presenterats på den stora kongressen EULAR visar, med hjälp av magnetkamera, att behandling med Otezla har god effekt för att dämpa inflammation i perifera leder och muskelfästen hos patienter med psoriasisartrit.

– Det här är första gången man visar Otezlas effekt på ledinflammation med radiologiska data.

Genom att visualisera inflammationsprogressen ger den här tekniken viktiga insikter om Otezlas goda inverkan på såväl kliniska som radiologiska manifestationer av psoriasisartrit, säger Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef på Amgen Sverige.

På kongressen presenteras också positiva data från en explorativ analys av Otezlas effekt på kardiometabola riskfaktorer.

På EULAR, den europeiska kongressen för reumatologi, samlas uppskattningsvis 18 000 delegater från över 130 länder för att ta del av aktuell reumatologisk forskning. Vid årets upplaga, som hålls i Milano, presenterades bland annat nya data för Otezla (apremilast) vid behandling av psoriasisartrit.

En studie som väckte stort intresse var fas IV-studien MOSAIC, den första kliniska prövningen där forskarna använt magnetisk resonanstomografi, MRI, för att bedöma inflammation i perifera leder och muskelfästen (MRI = Magnetic Resonance Imaging).

I MOSAIC-studien utvärderas effekten av behandling med Otezla på ledinflammation och strukturell progression bedömt med MRI, medan man i tidigare studier endast kunnat utvärdera detta genom så kallade surrogatmarkörer: laboratorieresultat och skattningar gjorda av patienter och behandlande läkare.

– Till att börja med kan vi konstatera att MRI tycks vara ett känsligare verktyg för att avbilda inflammation än konventionell röntgen som är standard idag, säger Sandra Eketorp Sylvan. Genom att använda MRI kunde forskarna tydligt visualisera en förbättring av inflammationen samtidigt som man inte kunde se någon betydande förändring ifråga om strukturell progression.

Patienterna i MOSAIC, en enarmad, öppen multicenter-studie, behandlades med Otezla i 48 veckor. MR-undersökning (kontrastförstärkt) utfördes vid baslinjen, vecka 24 och vecka 48 av handen. Det primära utfallsmåttet var förändring vid vecka 24 från baslinjen i det sammansatta poängvärdet för benmärgsödem (BME), synovit och tenosynovit (inflammation i ledhinnor och senor) i fingrarna. Förändringen bedömdes med PsAMRIS (Psoriatic Arthritis Magnetic Resonance Imaging Scoring System). Total inflammation score omfattande benmärgsödem (BME), synovit, tenosynovit och periartikulär inflammation i fingrarna samt strukturell progression utvärderades också.

Resultatet visar att patienter som behandlades med Otezla uppvisade såväl kliniska förbättringar som minskad inflammation mätt med MRI upp till vecka 48.

Otezlas effekt på kardiometabola parametrar vid psoriasisartrit

En uppmärksammad presentation på EULAR gäller data som utvärderar effekterna av Otezla på ett flertal kardiometabola parametrar hos 781 patienter med psoriasisartrit efter 52 veckor: låg- och högdensitetslipoprotein [LDL- och HDL-kolesterol], kroppsmasseindex [BMI] och HbA1c-nivåer. Den explorativa post hoc-analysen av data från fem sammanslagna fas 3-studier (PALACE 1–4 och ACTIVE) visade att behandling med Otezla var förknippad med förbättring av kardiometabola parametrar i olika grupper av psoriasisartrit:

Genomsnittligt LDL-kolesterol i den totala populationen vid baslinjen minskade med 0,5 mmol/L i genomsnitt vid vecka 52. Strax över hälften, 52,3 procent, av patienterna gick från LDL ≥4,1 mmol/L vid baslinjen till >3,3 – <4,1 mmol/L eller ≤3,3 mmol/L vid vecka 52. Över en tredjedel, 38,3 procent, av patienterna gick från >3,3 – <4,1 mmol/L till ≤3,3 mmol/L i LDL-kolesterol.

Genomsnittligt BMI var 30,3 kg/m2 i den totala populationen vid baslinjen och minskade med 0,5 kg/m2 vid vecka 52. Nästan var tionde patient, 9,0 procent, gick från kategorin fetma (≥30 kg/m2) till kategorin övervikt (25 – <30 kg/m2) och 12,3 procent gick från kategorin övervikt till normalvikt (<25 kg/m2).

Positiva data för Otezla vid psoriasisartrit på EULARÖver hälften, 50,4 procent, av de patienter som hade prediabetes övergick till normala HbA1c-nivåer och 40,0 procent gick från diabetes till prediabetes vid vecka 52.

– Patienter med psoriasissjukdom, inklusive psoriasisartrit, har ofta förhöjda kardiometabola riskfaktorer, säger Sandra Eketorp Sylvan. Särskilt yngre patienter med svår psoriasis kan ha en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, så detta är en faktor att beakta.

Detaljerade resultat från MOSAIC

Förbättring ifråga om inflammation återspeglas i medelvärdets förändring från baslinjen i det sammansatta poängvärdet för BME, synovit och tenosynovit, bedömt genom PsAMRIS, för hela analysgruppen (n=98), vilket var -2,32 (-4,73, 0,09) vid vecka 24 respektive -2,91 (-5,45, -0,37) vid vecka 48. Signifikanta förbättringar vid vecka 24 och 48 i per-protokollpopulationen (n=94) observerades också.

Ingen signifikant strukturell progression observerades med Otezla. Totalt skadescore, ett mått på sjukdomsförlopp inklusive benerosion, visade ingen signifikant förändring vid vecka 24 och 48.

Patienter med måttlig sjukdomsaktivitet upplevde en större minskning i inflammation med Otezla jämfört med patienter med hög sjukdomsaktivitet. Detta mättes med kliniskt sjukdomsaktivitetsindex för psoriasisartrit (cDAPSA = clinical Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis).

Vanliga biverkningar som uppträdde under behandlingen var sådana som man sedan tidigare sett vid behandling med Otezla: diarré (33,6 %), illamående (12,3 %), huvudvärk (10,7 %), nässelfeber (7,4 %) och dyspepsi (6,6 %)).

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>