Psykiatrisk vård på distans får höga betyg i patientundersökning

Sedan utbrottet av covid-19 har ungefär hälften av WeMinds drygt 800 dagliga patientmöten omvandlats till distanskontakter.

Psykiatrisk vård på distans får höga betyg i patientundersökning 1För att ta reda på hur patienterna uppfattar den nya distansvården genomfördes en undersökning under perioden 15 maj-15 juni 2020 där drygt 200 av WeMinds patienter medverkade. Alla patienter som deltog är under pågående behandling på någon av våra mottagningar i Stockholms- eller Göteborgsregionen. Patienterna fick digitalt och anonymt i anslutning till behandlingen svara på hur de upplevde att det planerade fysiska besöket hos en psykolog eller psykiatriker ersatts med ett videobesök istället.

Drygt hälften av patienterna svarade att ett videobesök är lika bra eller bättre än ett fysiskt möte.

Psykiatrisk vård på distans får höga betyg i patientundersökning 2

När patienterna fick betygsätta videomötet på en femgradig skala blev genomsnittet strax under 4. Bara 6 procent av patienterna gav videomötet 1 eller 2 i betyg.

Psykiatrisk vård på distans får höga betyg i patientundersökning 3

I genomsnitt sparar patienten in 70 minuter per besök i utebliven restid.

Psykiatrisk vård på distans får höga betyg i patientundersökning 4

Sammanfattningsvis visar undersökningen att patienterna överlag varit nöjda med distanskontakten. Det indikerar att digitala besök kan fungera som ett bra komplement till fysiska träffar inom öppenvårdspsykiatrin, då patienten av något skäl har svårt att ta sig till mottagningen.