Psykisk ohälsa – en viktig fråga i arbetet för en hållbar arbetsplats
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa är en viktig fråga i arbetet för en hållbar arbetsplats

Psykisk ohälsa är en viktig fråga i arbetet för en hållbar arbetsplats

Publicerat av: Redaktionen

Under 2021 och 2022 deltar Piteå kommun i ett EU-projekt om psykisk ohälsa.

Med hjälp av utbildningsinsatser ska kompetensen om psykisk ohälsa höjas bland kommunens chefer.

Syftet är att tidigare kunna identifiera problem samt ge stöd och hjälp åt medarbetare som inte mår bra.

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället. En uppföljning med Försäkringskassan visade att cirka en tredjedel kommunens medarbetare som är sjukskrivna och anmälda på Försäkringskassan har psykisk ohälsa som diagnos.

Det är bakgrunden till att Piteå kommun deltar i EU-projektet ”Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0” med Norsjö/Skellefteå samordningsförbund som projektägare. Deltagande kommuner är Norsjö, Arjeplog, Skellefteå och Piteå.

Psykisk ohälsa – en viktig fråga i arbetet för en hållbar arbetsplats

En god fysisk och psykisk hälsa är viktigt för ett bra arbetsliv. Foto: Getty Images

– Vi jobbar brett med hälsobefrämjande insatser och insatser mot psykisk ohälsa är en viktig fråga för oss, säger Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun.

Med start under hösten 2021 har projektet erbjudit chefer i Piteå kommun kompetenshöjande insats i form av utbildning i tre steg:

  1. Vad är psykisk hälsa?
  2. Verktyg för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa
  3. Ergonomi på hjärnkontoret

– Det är svårt både för chefer och arbetskamrater att veta hur man ska göra om någon i närheten mår dåligt. Ska man bry sig? Ska man fråga? Med utbildningsinsatsen så kan vi öka kunskapen inom området och sänka tröskeln för hur och vad man ska göra när man har någon i sin närhet som inte mår bra, säger hon.

Positiv respons från chefer
Första gruppen chefer har precis slutfört sin utbildning som uppskattats. Några kommentarer i utvärderingen är:

”Upplever att föreläsarna är väldigt tydliga, strukturerade och besitter stor kunskap. De har gett mig olika hjälpmedel och ”tvingat” mig att reflektera, även över saker jag tycker är jobbigt just nu både på jobbet och privat”

”Väldigt jordnära, grundade i forskning och inspirerande”

”…aktivt arbeta med den psykiska hälsan utifrån de verktyg jag fått i utbildningen både med medarbetare och för mig egen del”

”Har redan anv. mig av en metod vi lärde oss, sen har jag även introducerat det för alla på ett APT . Har alltid haft en fråga på medarbetarsamtal som tar upp detta, i början ifrågasatte vissa vad jag hade med deras fritid att göra men nu vet de att det är viktigt att ha med alla delar – sömn, arbete och fritid.”

Fortsättning på flerårig satsning
Medverkan i projektet kan ses som en fortsättning till den satsning på hälsobefrämjande insatser som pågick 2017-2019. Fokus då var att främja kulturen på arbetsplatsen, här ingick såväl föreläsningar som konkreta uppgifter för samtliga arbetsgrupperna.

Även lanseringen av friskvårdsaktiviteten Let´s move ingick i satsningen, med syftet att uppmuntra till fysisk aktivitet men också att stärka gemenskapen på arbetsplatsen. Dessutom genomfördes en arbetsmiljöutbildning 2019 och efter den har arbetet med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, tydliggjorts.

– Vi gjorde en uppföljning som visar att satsningen gjort nytta men vi ser också att det är svårt att nå ut till alla i en stor organisation. Sen varierar behoven av insatser hela tiden. Nu har vi identifierat vikten av att hitta metoder för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och att arbeta förebyggande för att minska risken för psykisk ohälsa – precis det som projektet syftar till, säger Ewa Degerman.

Att öka kunskapen hos både chefer och medarbetare kommer att ge effekt. Under hösten 2022 planeras för ytterligare utbildningsinsatser med olika teman, bland annat hur man tar upp våld i medarbetarsamtalet. Man vet idag att våld i nära relationer är en bidragande orsak till den ökade psykiska ohälsan.

Nyligen tog kommunen också beslutet att låta medarbetare som fyller 40, 50 eller 60 år gå på betald arbetstid på de hälsosamtal som Region Norrbottens erbjuder. Även det kan vara en möjlighet att identifiera psykisk ohälsa och på så vis bidra till en hållbar och hälsobefrämjande arbetsplats.

Personalchef Ewa Degerman är den som drivit detta arbete under de senaste fem åren. Nu går hon i pension och lämnar över fortsatt arbete till sin efterträdare Cathrine Granberg:

– Att arbeta hälsofrämjande på bred front är framgångsrikt och Piteå kommun kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>