Psykologer under utbildning erbjuder privat Råd och stödsamtal till studenter

Familjeterapeuterna Syd erbjuder privat mottagning i Stockholm med inriktning på studenters psykiska hälsa.

Psykologer under utbildning erbjuder privat Råd och stödsamtal till studenter 1
Frida Axelsson

Det är psykologer som har kommit olika långt i sin utbildning som är idégivarna och igångsättarna till verksamheten. I den miljö som prestationskraven om en lyckosam framtida karriär, är som allra mest påtagliga finns våra psykologer som en god resurs i unga studenters liv.

Till dem kan de komma med bekymmer som kanske känns för banala att söka hjälp för hos sin vårdcentral men för tunga att prata med familjen, vänner och släkt med. De kan boka ett stödjande och rådgivande samtal eller komma på drop-in tider under veckan.

Fördelen att gå till våra psykologer som är under utbildning kan vara att ålderskillnaden och kulturkompetensen inte skiljer hjälparen och hjälpsökande så mycket åt. Psykologerna handleds under sitt arbete på mottagningen. Handledarna är legitimerade psykologer med lång yrkeserfarenhet och med en bredd i olika metoder. Stöd och Råd är en tjänst som i vanliga fall kostar 650 kronor per 45 minuters samtal. För studenter och gymnasister subventionerar vi Stöd och Råd för studenter med 25 % rabatt.